Avondvierdaagse 2007

3De Zwaluwen druk in de  weer met 5000 wandelaars
Primeur voor de Avondvier-daagse: kynologenclub met hond en aan de lijn te gast op vijf kilometer
ASSEN – Ze moeten er nog wel even voor in de weer, maar donderdagavond wacht de beloning. Dan zullen ze al of niet met blaren huppelend de stad binnentrekken op de maat van de muziek van maar liefst twaalf korpsen! De  63ste Avondvierdaagse van De Zwaluwen zat er dinsdagavond voor de helft op en dan is het einde ook al weer in zicht.
Zo’n 5000 jonge en oudere  Assenaren zijn maandag opgewekt van start gegaan, grotendeels in groepsverband, maar er zaten ook individuele wandelaars tussen die van de gelegenheid gebruik maken om georganiseerd mee te lopen. Dat doen ze in verschillende plaatsen en Assen krijgt daar ook altijd een flinke portie van mee.  Zo’n vierdaagse is traditioneel een feest voor de schoolkinderen maar tal van burgers van de oudere generatie st appen er met graagte ook wat kilometers (en dan in het hogere genre van de tien en de vijftien) tegen aan.  Deze dagen is er een heel bijzondere groep van de partij. Een goede twintig leden van de Kynologenclub Assen lopen namelijk mee, maar dat doen nu – en dat is voor  de eerste keer in de historie – samen met hun viervoeters.Nimmer was het gelukt door te dringen tot de deelnemerslijst maar een keer moet de eerste zijn en dat is dus in deze 63ste edidtie. Gekleed in een rood T-shirt en met de hond aan de lijn marcheerden ze opgewekt en zonder problemen als groep mee.

2
De honden van bijna alle rassen, waaronder zelfs de kleinste soorten, leken het ook alle plezierig te vinden en gedroegen zich voorbeeldig. “Langs de weg kregen we leuke opmerkingen en de dieren gaan gewoon goed met elkaar om”, vertelde een van de deelnemers, die met nog 21 clubleden zonder moeite de vijf kilometer route aflegde.  De jongste hond is Lana, een 10 maanden oude Golden Retriever  en de oudste is Joris,  een Jack Russel van 12 wie zijn bejaarde hondenleeftijd niet is aan te zien. Verder maken ook de waterhond Fiffi en een vlinderhondje Emy deel uit van het uitgebreide kynogezelschap,  waarvan het tweebenige gedeelte uit ins tructeurs en cursisten bestaat.
Er is aan deze vierdaagse, die het thema ‘Vervoer in de meest brede zin’ voert, ook nog een speciale prijs verbonden  De school of vereniging, die bij de intocht op donderdag-avond de meest originele groep is, wint een bokaal. Gezien het thema zou de kynologenclub nog kunnen proberen ergens een stevige trekhond te rekwireren, maar daar zal het wel niet van komen, al lijkt de kans op het winnen van die bokaal dan wat groter.
He wandelfestijn had een goed verloop. Het uitstekende wandelweer droeg daar een belangrijk steentje aan bij maar bovenal de gedegen organisatie.1
Maar die mag je van zo’n meer dan diamanten vereniging natuurlijk ook verwachten.

Bijdrage: Ineke Heijting