Kunstveiling

Kunstveiling bracht € 15000 op voor aanschaf Struikel-stenen in Oranjebuurt
ASSEN  –  Ruim vijftienduizend euro is de voorlopige opbrengst van de kunstveiling die in de Buningzaal bij  Warenhuis Vanderveen werd gehouden.
Over enkele nog niet verkochte kunstwerken zijn nog onderhandelingen met adspirant kopers gaande, en de verwachting is daarom dat het eindbedrag nog met een extra tweeduizend euro zal groeien.
De veiling werd georganiseerd door de ‘Stichting Struikelstenen Assen’.  De te veilen kunstwerken werden  belangeloos beschikbaar gesteld door Asser en uit Assen afkomstige kunstenaars.
De heer Harry Tupan, adjunct-directeur van het Drents Museum, zwaaide de veilinghamer met verve en het kan worden gezegd dat hij op dat punt een carrière heeft misgelopen.
Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en hij wist daarmee adspirant kopers tot steeds hogere biedingen te verlokken. Een schilderij van Sam Drukker bracht uiteindelijk 3200 euro op en dat was tevens het hoogst geboden bedrag op deze veiling. De koper moet ongetwijfeld gedacht hebben dat dit werk in de toekomst het veelvoudige waard zal worden.
Voor dit bedrag kunnen weer tal van  struikelstenen aangeschaft worden. Ze kosten 120 euro per stuk en er is nu weer geld voor ongeveer 130 stuks.
De volgende steenlegging is op 29 oktober in de Oranjebuurt