2008 De Kroezehof

Populaire leermeester en geëerd  behoeder van de Gouverneurtuin  Assens geliefde en grootste natuurpromotor ‘Meester Kroeze’ op 110de jaardag  in De Kroezehof herdacht

 

ASSEN – Op 15 januari was het 110 jaar geleden dat meester Johannes Kroeze ter wereld kwam en die jaardag werd zaterdag in het naar hem genoemde gebouw De Kroezehof herdacht. Het bestuur van het Natuur-Educatief Centrum De Kroezehof zag in deze jaardag aanleiding de naamgever eens extra voor het voetlicht te brengen, omdat nog maar weinigen weten wie model stond voor de naam.

Wethouder Alex Langius was naar de Wethouder Bergerweg gekomen om samen met het bestuur van het Centrum aandacht te schenken aan de man die meer dan een halve eeuw lang veel voor het informeren over de natuur in Assen heeft gedaan en in het bijzonder schoolkinderen daarvoor interesseerde.

 

 

De op 15 januari 1898 in Gieten geboren Johannes Kroeze kwam in 1916 als jonge onderwijzer naar Assen, dat hij sindsdien tot zijn overlijden  in 1985 trouw is gebleven.

Hij gaf les op de lagere school, maar later (met de hoofdakte op zak) ook op de Ulo waar hij biologie en wiskunde onderwees. Zijn grote liefde voor en kennis van de natuur deelde hij enthousiast met zijn leerlingen, die hem zowel voor als ver na de oorlog graag op ontdekkingstochten in het Asserbos volgden en veel van zijn lessen over het planten- en vogelrijk opstaken.

Ook hield hij tal van lezingen voor diverse organisaties, waar-van er later verscheidene betrokken raakten bij activiteiten op het gebied van de natuur in het recreatiegebied Pittelo, waar een wat bouwvallig landarbeidershuisje stond.

Dat werd in 1981 in het kader van een sociaalwerkproject omgetoverd in een fraaie behuizing, die nog steeds dienst doet en onderdak biedt aan organisaties op het ge-bied van de natuur- en natuurbe-scherming. Een andere en wat te-genwoordig heet, zeer grote ver-dienste van Johannes Kroeze is geweest dat hij begin jaren zestig min of meer eigenstandig heeft voorkomen dat de Gouverneurstuin werd omgebouwd tot parkeerplaats.

De raad had met slechts twee stemmen tegen daar zijn consent aan gegeven, maar een actie van meester Kroeze die 2800 handtekeningen opleverde, leidde tot een succesvol beroep bij de Raad van State tegen deze beslissing. Daarom kan Assen zijn groene hart nog steeds koesteren.

Wethouder Langius, ingeleid door de voorzitter van de stichting De Kroezehof Arthur Lippers, refereerde daar duidelijk aan.
Na zijn toespraak onthulde de wethouder een grote foto van mees-ter Kroeze, die van dit moment af een prominente plaats krijgt in het gebouw.

De heer Joop W. Leene  die toentertijd als hoofd Bos en Plantsoenen van de gemeente aan de basis stond van de huidige fraaie accommodatie bracht daarna nog een aantal relevant herinneringen naar boven.  De heer Johan Lammers sprak mede namens nog in leven zijn-de familieleden woorden van dank aan het adres van het bestuur, dat Oom Johannes op deze wijze weer onder de aandacht is gebracht want behalve dat hij op educatief zeer veel deed, hij was ook een beminnelijk mens.

AsserJournaal

Fotos ineke heijting