bezoek in Pittelo

Burgemeester en twee wethouders namen bij bezoek in Pittelo nieuwe speelvoor-zieningen in gebruik
colege bezoek PitteloASSEN – Burgemeester Carrie Abbenhues en de wethoud-ers Ankie Beenen en Maurice Hoogeveen heb
ben een be-zoek gebracht aan de wijk Pittelo. Samen met verschil-lende vrijwilligers, die werk-zaam zijn in Pittelo, en afge-vaardigden van de orga-nisaties en scholen in de wijk werd een wandeling door de wijk gemaakt.
Er werd gesproken over de verschillende projecten waar het afge-lopen jaar aan is gewerkt en en passant werden enige speelvoor-zieningen in gebruik genomen. In samenwerking met de gemeente, WelzO en het Wijkforum zijn er wandelroutes uitgezet, waarvan de informatie- en routebordjes nog gerealiseerd moeten worden. Sinds juni gaat elke dinsdagmiddag een groep ouderen inmiddels al met veel entcolege bezoek Pittelohousiasme hier wandelen.
Ook werd er gesproken over het behoud van de kinder-boerderij De Pittelstee voor de wijk en over de eventuele verkoop van De Boerderij.
De Meander heeft een project-plan ontwikkeld, voor het reali-seren van een natuurlijk speel-terrein naast het schoolplein. Dit opdat de leerlingen leren omgaan met de natuur. Het terrein blijft echter wel voor iedereen toegankelijk zodat ook andere scholen en de buurtbewoners er gebruik van kunnen maken.
Het Wijkforum Pittelo heeft samen met een werkgroep, bestaande uit wijkbewoners, en in samenwerking met de gemeente het Recreatiepark Pittelo aantrekkelijker gemaakt. De laatste fase is recent afgerond en bestaat uit het onderling verbinden van de speeleilanden in het park. Het is nu mogelijk om op een avontuurlijke wijze met een trekvlot of over touwbruggen en rotsblokken van het ene naar het andere eiland te gaan. De natuurlijke omgeving zelf biedt vcolege bezoek pitteloerder de kinderen de nodige uitdaging hun fantasie te prikkelen.
De burgemeester en de beide wethouders hebben de speelvoorzieningen bij de eilanden officieel geopend door met het trekvlot naar het andere eiland te varen.
Bijdrage Ineke Heijting