Zilverreiger in Pittelopark

kraan2Zeldzame witte reiger streek neer boven NW Kanaal bij Pittelo

ASSEN – Fotografe Ineke Heijting had zaterdagmorgen een bijzondere ontmoeting. Bij het NoordWillemskanaal ter hoogte van Pittelo zag zij plotseling een grote vogel neerstrijken.
Eerst dacht zij dat het een ooievaar was maar na een nadere beschouwing (geen rode snavel) bleek dat het om een witte reiger ging, officieel als zilver-reiger te boek staand en niet zoveel  voorkomend in ons land.

Hij komt meer voor in Italië, op de Balkan en in Turkije, maar de witte reiger is bezig aan een opmars in Europa.De vogel broedt nu ook in Neder-land, Duitsland, Slowakije,Po- len, Wit-Rusland en Litouwen
Het eerste broedgeval in ons land vond plaats in 1978 in de (Oostvaardersplassen) en in Litouwen in 2005.Het aantal broedparen in Nederland steeg tussen 1978 en 2007 geleidelijk naar 150 per jaar.Omdat het in het begin niet duidelijk was dat hij als broedvogel zich zou handhaven , werd hij in 2004 als gevoelig op de Nederlandse rode lijst gezet
Op de internationale IUCN-lijst staat hij als veilig,maar hij valt wel onder het AEWA-verdrag. Buiten de broedtijd wordt de zilverreiger alleen in Nederland en België gezien.

 

SONY DSC
SONY DSC

kraan