Eerste boek aangeboden

Documentaire over ontstaan van  woonwijk Peelo als grote verrassing  Fraai boekwerk over historie van eeuwen oud Peelo goed ontvangen

ASSEN – Een flink gezelschap genodigden was zaterdagmiddag verzameld in de kantine van supermarkt C1000 in Peelo om  getuige te zijn van de openbaring van het eerste exemplaar van een boekwerk over de historie van Peelo.
naamloosBurgemeester Heldoorn kreeg dit uit handen van samensteller Fred van den Beemt, die er met steun van verscheidene Peeler insiders en zijn eigen bijna professionele interesse in de pre-historie van het verre verleden, in is geslaagd een helder beeld te schetsen van de woonwijk, die ruim dertig jaar geleden uit de grond werd gestampt.  Schrijver Van den Beemt dankte zijn helpers voor de nuttige informatie en de foto’s die hem bereikten en kon ook nog een film vertonen over de ontwikkeling  van Peelo tot fikse woonwijk, waarin de oude beuk,  duidelijk als eenzame boom in een landelijke  omgeving is te zien. Burgemeester Heldoorn prees het initiatief dat door ‘super’man Bert Hillenga is genomen en wees daarbij speciaal op de baat die de gehandicapten Sportclub Bartje  hoopt te vinden  bij de verkoop van het boek.
Mevrouw Anneke Kloppenborg, sloot daar als voorzitter van Bartje graag op  aan en maakte van de gelegenheid gebruik op de bete-kenis van de club voor  gehandicapte medeburgers, die dankzij Bartje op aangepaste wijze tal van sporten kunnen beoefenen.
Er zijn nu tweehonderd leden, maar dat aantal kan veel groter worden. Daarbij wees zij op de mogelijkheid voor kinderen om te leren zwemmen en zelfs dankzij goede leiding zwemdiploma’s te behalen. Harm Bakker kreeg als oud-Peeler (het is geen Peeloër, zoals vaak wordt gezegd) gelegenheid te wijzen op de herinneringen aan zijn Peelojaren, die hij op papier heeft gezet en gebundeld.  Hij bood exemplaren daarvan aan de burgemeester en jubilaris
Bert Hillenga aan.  Het spreekgedeelte werd afgerond met de vertoning van de aangekondigde Peelo documentaire die een mooi beeld geeft van het ontstaan van de woonwijk, voor een belangrijk  deel gezien vanaf een van de hoge Smetanaflats, die vanaf 1969  de omgeving domineerden.
De beelden werden gemaakt door    de bekende  amateur-cineast Frits van Echten, peiler onder de Asser Filmclub. Deze vertoning was een waardevolle bijdrage aan de bijeenkomst, die C1000 eigenaar Hillenga een stevige herinnering aan het zilveren jubileum van zijn zaak zal doen behouden.