Krokuswandelingen op het landgoed Overcingel 2010

Al jaren vormen de Krokuswandelingen op het landgoed Overcingel in Assen het startpunt van het lenteseizoen.

Door de hoge temperaturen en het uitblijven van echte winterse kou ligt de natuur duidelijk voor op schema. Maar het is net als met de Elfstedentocht, ook nu kunnen de weergoden roet in het eten gooien. . We beginnen zoals altijd om 14.00 uur en de wandeling over het landgoed duurt ruim een uur.(Stevig schoeisel wordt aanbevolen.) Naast het bewonderen van de duizenden krokussen en sneeuwklokjes, staan we ook stil bij de cultuurhistorische aspecten van het landgoed. We verzamelen ons bij het toegangshek van het landgoed aan de Overcingellaan. De deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

De heer Van Lier Lels op het landgoed Overcingel  Nieuw college hoeft niet te rekenen op medewerking familie Van Lier Lels voor de aanleg van een voetpad
Info op Asserjournaal d.d. 22 maart 2010. Een artikel van Tieme Meints
Er waren bij de eigenaren van het landgoed Over-cingel, de heer en mevrouw van Lier Lels, aanvankelijk zorgen dat de ingrijpende reconstructie van de Overcingellaan ten koste zou gaan van hun landgoed, maar alle tekenen wijzen er op dat dit niet het geval zal zijn. Op alle ontwerptekeningen loopt de grens van de weg precies langs Overcingel, dat er in deze weken prachtig bij staat met de tuin vol krokussen, sneeuwklokjes en narcissen. Veel Assenaren hebben al een kijkje genomen en foto’s gemaakt in de open tuin met z’n oude bomen en beelden.

Er zijn bij de familie Van Lier Lels echter nog wel zorgen over de plannen van de gemeente om een voetpad aan te leggen vanaf het Stationsplein naar het nieuwe museum. Dat pad zal beginnen op het Stationsplein en achter het gebouw van Baanzicht (CWI, UWV en ISD), en de prachtige oprijlaan, die vanaf de Stationsstraat zichtbaar is, kruisen en via de parkeerplaats van het Landbouwhuis uitkomen op de Zuidersingel ter hoogte van het in aanbouw zijnde museum. Het hele pad zal een groot deel van de grens van de tuin van Overcingel volgen. De gemeente is al lang bezig om het grote parkeerterrein achter het Landbouwhuis in handen te krijgen. Er zijn bij de gemeente tekeningen waar dit pad op staat. De heer en mevrouw Van Lier Lels zullen zich tot het uiterste verzetten tegen de aanleg van dit pad.

Ze zouden het doodzonde vinden als een natuur beschermd gebied zou worden aangetast en ze zullen de grond, die nodig is om het pad aan te leggen, nooit verkopen. De gemeente is niet eenstemmig als het gaat om de realisering van het pad. De ene keer zegt een wethouder dat het nooit zal gebeuren en een poos later schrijft een andere dat het een prachtig pad zal worden. “Waarom wordt de Stationsstraat niet gewoon gebruikt?”, vraagt Hendrik Johan van Lier Lels (82) zich af. “Het pad zal zwerfvuil aantrekken, ook op het landgoed is de verwachting. Ook zal het overlast uitlokken en dan denk ik aan geluid en drugshandel (gebruik).

Nu binnenkort een nieuw college zijn opwachting maakt wil de familie Van Lier Lels duidelijk maken dat de nieuwe wethouders niet hoeven te rekenen op enige medewerking van hun kant voor de aanleg van het pad. Het statige woonhuis Overcingel ligt in een wandelpark van vijf hectare en een tuin in de Engelse landschapsstijl, voorzien van reliëf, vijvers en een prieel . Het park werd rond 1820 aangelegd met een langwerpige waterpartij, het zogeheten Grand Canal. Aan het begin van de 19e eeuw strekte het landgoed zich uit van de Rolderstraat tot aan het Oosterhoutje. Door de aanleg van de spoorbaan, de bouw van het voormalige ziekenhuis (nu Zuidhaege) en uitbreidingen rondom de Stationsstraat is in de loop der jaren van de landerijen en het bos, die ook tot het landgoed behoorden, veel afgegaan. Gelukkig zijn veel mooie, inheemse en uitheemse bomen bewaard gebleven.

Een van de voorvaderen van de huidige bewoner van Overcingel, de heer Johannes van Lier, stichtte in 1777 het landgoed. De familie is vast van plan om datgene wat er nog van Overcingel over is – en dat is beslist nog steeds de moeite waard! – in stand te houden en tot het uiterste te verdedigen.