Krokus wandeling 2007

Een wandelingetje met bloemengeur 

Het voorjaar is al begonnen op Overcingel, een paradijs  bij het hart van de stad

ASSEN – Midden in de stad  ligt het landgoed Overcingel dat mo-menteel weer een fraai en zeer vroeg beeld geeft van de ontluik-ing van het voorjaar.  Dat is te danken aan de bijna mid-Franse temperaturen die we al een hele tijd mogen beleven.  De foto’s van Ineke Heijting laten u even meegenieten van de pracht aan krokussen en sneeuwklokjes die daar te bewonderen valt.
Hier volgt wat nuttige informatie over het landgoed.
De in Rotterdam geboren mr. Johannes van Lier, die van 1758 tot 1785 ontvanger-generaal van het Landschap Drenthe was, liet het huis in 1778 door de architect Abraham M. Sorgh bouwen. De naam Overcingel duidt op de ligging, wat vanuit het oude stads-centrum gezien is het gelegen aan de overzijde van de Oostersingel. Mr. Johannes van Lier breidde zijn grondgebied in de eerste jaren belangrijk uit, zodat aan het begin van de 19-de eeuw het landgoed zich uitstrekte van de Rolderstraat tot aan het Oosterhoutje.
Achter het huis liet de familie van Lier laanbomen planten, een boomgaard aanleggen en een langwerpige waterpartij uitgraven, het Grand Canal.  Deze rechthoekig aangelegde tuin werd rond 1825 door Lucas Pieters Roodbaard veranderd in een tuin in de Engelse landschapsstijl met romantische ronde en niervormige perken.
Van de landerijen en het bos, die ook tot het landgoed behoorden, is in de loop der jaren door de aanleg van de spoorbaan, de bouw van het voormalige ziekenhuis (nu Zuidhaege) en uitbreidingen rond de Stationsstraat, veel afgegaan. Het landgoed is nu nog 5 hectaren groot en heeft de status van Rijks- en Natuurmonument.
In het tuingedeelte achter het huis is de Engelse land-schapstuin met veel mooie, oude inheemse en uitheem-se bomen, goed bewaard gebleven. Tevens heeft de-ze tuin zich in de loop der jaren ontwikkeld tot  een waardevolle Stinsentuin.
Naast de heestertuin, waarvan de paden als bij een sterrenbos op een middenpleintje uitkomen en waar altijd vogelgezang is te horen, is er nog een rijk bloeiende fantasietuin met twee prachtige vijvers te bewonderen.
Het bosgedeelte is van het oud Drentse type: eiken- en hulstbos.
Het landgoed is particulier bezit en het huis wordt bewoond door de eigenaren: de heer en mevrouw van Lier-Lels.
Het landgoed Overcingel is van zonsopgang tot zonsonder-gang alle dagen van de week toegankelijk voor het publiek.
Met moet wel in het bezit zijn van een wandelkaart. Deze kaart is voor een heel klein bedrag verkrijgbaar bij het huis van het landgoed aan de Oostersingel 27 te Assen.