provinciaal natuurgebied

Landgoed Overcingel Assen aangewezen als provinciaal natuurgebied

 

Assen – Landgoed Overcingel in Assen is door Gedeputeerde Staten (GS) aangewezen als bijzonder provinciaal natuurgebied.

Het landgoed was onder voormalige wetgeving een natuurmonument. Daardoor waren de natuurwaarden en cultuurhistorische kenmerken beschermd. Om dit ook onder de huidige Wet natuurbescherming (Wnb) goed te waarborgen, heeft het heeft college besloten de bescherming voort te zetten.

Kenmerken

Dit is de eerste keer dat GS (onder de nieuwe wet) een beschermde status voor een bijzonder landgoed toekent. Landgoed Overcingel is een 18e -eeuws landgoed, bijna vijf hectare groot en ligt midden in het centrum van Assen. Het gebied heeft volgens GS bijzondere natuurwaarden en cultuurhistorisch kenmerken en daarom wil de provincie de bescherming voortzetten.

Dat was ook de wens van de eigenaar van het landgoed, Henk van Lier Lels, die in februari dit jaar overleed. Hij maakte zich sterk voor het behoud van het landgoed en zijn erfgenamen zetten zijn wens voort. De aanwijzing komt tot stand in goed overleg met de erfgenamen en de gemeente Assen, aldus GS.

Ter inzage

Het Ontwerpbesluit voor de aanwijzing van het Landgoed Overcingel als bijzonder provinciaal natuurgebied ligt ter inzage van 26 april tot en met 6 juni 2019. Het kan digitaal ingezien worden op de website van de provincie. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

Meer informatie hierover is te lezen op www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen