EI Anne Frank Plantsoen

    Investering van bijna drie ton voor verbetering leefbaarheid van de wijk


Het EI werd gebroken.

Marsdijk op weg naar verandering Anne Frank Plantsoen naar echt recreatief Park.   

ASSEN – Er is maandagmorgen  een begin gemaakt met een  rigoureuze verandering van het Anne Frank Plantsoen in Marsdijk in een echt, bruikbaar recreatief park met verschillende faciliteiten. Het werk begon met de verwijdering van het EI, dat jarenlang als (door graffiti misbruikt) kunstwerk in het plantsoen heeft gelegen. Dat was nog een hele klus en kon alleen maar worden gerealiseerd door er een trilhamer en een grote draglinegrijper op los te laten.


Het plan omvat het verbreden van de paden en het maken van een tribune en een talud bij de middencirkel. Daar wort een asfaltverhar-ding aangebracht die ’s winters ook als ijsbaan kan dienen. Zomers kunnen er ook waterspelletjes worden georganiseerd. De door het bewonersoverleg ingestelde Anne Frank Park commissie zorgt daarna voor het meubilair en speelvoorzieningen in het park. In het najaar van 2005 kwam het bewonersoverleg Marsdijk met een uit-gebreide wensenlijst om het park te verbeteren en daarmee een functie te geven voor wijkbewoners.

Die wensen zijn vertaald in een inrichtingsschets voor het park. De  kosten voor de herinrichting van het park bedragen 250.000 euro plus nog 30.000 euro voor de beplanting. De Parkcommissie heeft door middel van acties en sponsors geld opgehaald voor de aanschaf van dat meubilair. Daar-door kan na de herinrichting een aantal speelplekken worden gerealiseerd. Er was een heel gezelschap aanwezig om de start mee te maken.

Daar maakten deel van uit Yvonne Goudsblom en Ben Bakker van de Anne-Frank  Park-commissie Lubbo Sap van Groen en Grijs, Gitty Mulder, de wijkregisseur  en Nel Westerman, opbouwwerker in  Marsdijk.

Het was nog niet zo gemakkelijk om het EI te tikken. Henk Spijkerman en Rene Luk ( wegenbouwbedrijf Roelofs) en Yvonne Goudsblom (Anne-Frank Parkcommissie) hadden er een hele klus aan, maar het lukt. Toen de eerste tegeltjes die het ei bedekten los schoten, ging er een groot gejuich op en toen men het ei kwijt was kon men een nieuwe toekomst voor het plantsoen in aanleg zien. Het ligt ook nog in de bedoeling stukjes van het gebroken ei te verkopen ter vermeerdering van het budget. De Parkcommissie  geeft daarvoor ook nog op zaterdag 12 mei een fancy fair rond  de Trimloop (van Loopgroep-Marsdijk) op het programma staan en er worden nog meer activiteiten georgani-seerd.

 Gemeenteman Lubbo Sap had gehoopt dat dat de hele  herinrichting op 12 mei gereed zou zijn, maar hij moest meedelen dat deze datum niet haalbaar is.

Er komen  een paar weken bij maar per 1 juni ligt het Anne Frank Park er technisch kant en klaar bij.     Dan zal verder de natuur en het onderhoud het werk moeten doen.


Bijdrage Ineke Heijting foto 24-4-2007