Wijken

Pittelo

De woonwijk Pittelo wordt omschreven als een rustige jaren ‘70 wijk met een multicultureel karakter. Pittelo is een relatief groene wijk, met name ook door de aanwezigheid van het Pittelopark.

Wijkgebouw de Maasstee

Buurtteam Pittelo 

 

Peelo

De woonwijk Peelo stamt uit de jaren ’80 van de vorige eeuw en is tot stand gekomen op een historische plek. Al voor de Middeleeuwen bestond hier het buurtschap Peelo. In het begin van de negentiende eeuw bevond zich op een deel van de huidige wijk een klein dorp, genaamd de Peeler Marke.
Peelo is een groene wijk met veel vijverpartijen, groenstukken en wallen. Het is een zogenaamde ‘bloemkoolwijk’. Dit verwijst naar de stedenbouwkundige structuur die gekenmerkt wordt door veel hofjes en kronkelige wegen, met maar weinig ontsluitingen op de hoofdweg in de wijk.

Wijkgebouw Het Markehuus

buurtteam Peelo

 

Noorderpark

Een groot deel van de wijk Noorderpark is in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw gebouwd. In die jaren werd met name gebouwd rondom bestaande bebouwing die stamt uit het begin van de twintigste eeuw. De wijk telt ruim 8400 inwoners. Dit is ongeveer 15% van de gehele Assense bevolking. De bewoners van de wijk wonen over het algemeen lang in de wijk. Ruim de helft woont er al langer dan 10 jaar.

Wijkgebouw    De Componist

Buurtteam Noorderpark

———————————————————————————————————————————————————–

Marsdijk

De woonwijk Marsdijk werd gebouwd in de jaren ’80 en de eerste helft van de jaren ’90 van de vorige eeuw. In deze wijk wonen vooral veel gezinnen met kinderen. Langs de oude Marsdijk vindt u nog oude boerderijen uit de periode dat Marsdijk grotendeels bestond uit landbouwgebied.

Wijkgebouw www.marsdijk.nl

Buurtteam Marsdijk

 

Lariks

Gegroepeerd rondom het bos van het landgoed De Lariks werd in de jaren ‘60 de gelijknamige woonwijk gebouwd. Kenmerkend voor de wijk is de gevarieerde bouwstijl en de combinatie van hoog- en laagbouw. De wijk wordt in het zuiden en westen begrensd door de Vaart NZ en de Europaweg-West. Aan de oostkant vormen de Nobellaan en de Weierstraat de scheidingslijn. Door de diversiteit van de verschillende buurten en de ligging van het Lariksbos, die de buurten van elkaar scheidt, is er niet echt sprake van één wijk.

De Lariks wordt over het algemeen door bewoners als een rustige wijk ervaren met veel groen, voldoende voorzieningen voor de eigen bewoners.

Buurtteam Lariks

 

Kloosterveen

Kloosterveen is de nieuwste woonwijk van Assen. In de wijk komen ongeveer 6.500 woningen te staan en is zo opgezet dat alle woonstijlen van de twintigste eeuw er in terug te vinden is.
Kloosterveste, Het hart van Kloosterveen,  bestaat uit winkels, scholen en andere voorzieningen.

Wonen in Kloosterveen is wonen in een natuurlijke omgeving met veel groen en water. De wijk grenst aan het Recreatiegebied Baggelhuizen, het Arboretum, de golfbaan en de A28. In het westen vormt de Norgervaart de toekomstige natuurlijke afbakening.

Buurtteam Kloosterveen

 

Centrum

Het centrum van Assen biedt veel historie en heeft veel mogelijkheden om te wonen. Er staan woningen uit ver uiteenlopende bouwperioden.

Ruimte voor ontspanning is er ook, want u wandelt zo het Asserbos of de Gouverneurstuin in.

In 2008 is de Vaart in Assen weer bevaarbaar geworden doordat er een doorsteek naar de Drentsche Hoofdvaart is gemaakt. Kijk voor meer informatie bij Varen in Assen. Pleziervaarders kunnen nu aan de kop van de Vaart hun boot aanleggen en zo het centrum van Assen inlopen.

Buurtteam Centrum

Assen-Oost

Assen-Oost is de oudste wijk van Assen en grenst aan een groen buitengebied wat het karakter van de buurt sterk bepaalt. Veel woningen stammen uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Deze woningen werden gebouwd in de buurt van de oudste gebouwen, die dateren van eind 18e eeuw.

De groene gebieden staan in directe verbinding met de wijk, zoals het Amelterbos, het Landgoed Valkenstein en het Anreperdiep.

Wijkgebouw de Schulp

Buurtteam Assen-Oost

 

Assen-West

Assen-West is een wijk met veel groen tussen de verschillende woonbuurten. De Vaart zuidzijde en het Asser Bos vormen de natuurlijke grens van deze woonwijk.  De woonbuurten Baggelhuizen, Kortbossen en Westerpark beslaan het grootste deel van Assen-West. De woonbuurt Baggelhuizen is in de jaren ‘70 als tweede uitbreidingswijk buiten de rondweg tot stand gekomen.

Assen-West is een wijk met veel groen tussen de verschillende woonbuurten. De Vaart zuidzijde en het Asser Bos vormen de natuurlijke grens van deze woonwijk.

www.schakel-assen.nl

Buurtteam Baggelhuizen- centrum