2010 Vrijdag

Met een prachtige vlootschouw is vrijdagavond 18 juni het Assen Vaar(t)jaar van start gegaan.  Vijftien recreatieschepen uit de jaren ’30 presenteerden zich tijdens een vlootschouw aan het publiek. De schippers waren ook allen gekleed in de stijl van die tijd.

 

Ellen van ’t Spijker van behoudsvereniging ‘Oude Glorie’ presenteerde de avond

.

‘Kleintje Vlootschouw’ met historisch tintje leidde ‘Assen Vaar(t)Jaar’
frisjes in

ASSEN – Het was herfstig fris maar dat belette vele Assemaren niet
vrijdagvond nar de Kop van de Vaart te komen om daar de (bescheiden) opening van ‘Assen Vaar(t)Jaar’ mee te maken. Dat gebeurde met de vertoning van wat werd genoemd een ‘Kleintje Vlootschouw’.,
Die liet het publiek kennis liet maken met een eskader van achttien uit de jaren dertig stammende pleziervaartuigen, waarvan de eigenaren zich verenigd hebben in de vereniging ‘Oude Glorie’ .
Mevrouw Ellen van ’t Spijker was op het Stadspodium de gids die de van de Witterbrug komende en in de Kolk kerende bakde-kruisers  voorstelde en er wat over vertelde.
De schepen waren alle van bescheiden afmetingen, maar de
moeite  waard om te worden bekeken vanwege het restauratiewerk dat er van afstraalde. Er is nogal wat voor nodig geweest om de bijna tachtig jaar oude schepen in de vaar te houden. Daar is liefde voor de boot en veel doorzettings-vermogen voor nodig.

Burgemeester Sicko Heldoorn richtte daarom terecht waarde-rende woorden aan het adres van de vereniging, waarvan de leden met graagte door Assen als gasten waren ontvangen.

Die leden waren duidelijk herkenbaar, want grotendeels uitgedost in uit de jaren dertig stammende kledij.De klanken die de ‘Oltied Dixieland Band’lieten horen pasten daar uitstekend bij. Het was al met al een plezierig samenzijn op de Kop, dat  zeker hogelijk werd gewaardeerd door de uit vele delen van het land afkomstige vaargasten.

“Zo’n ontvangst als we hier kregen voel  je een beetje als een beloning voor de vele uren die je aan je boot hebt zitten werken”, was de tevreden reactie van een bakdekschipper uit Deventer