Maria Montessori 29 nov 2007

1
Ingebruikname Tweede   Ontsluiting afscheidscadeau
voor wethouder Piek
ASSEN  – Een paar weken voordat hij na tien jaren wethouder-schap Assen verlaat heeft Gerrit Piek al een afscheidscadeau in ontvangst mogen nemen. Dat bestond uit het op feestelijke wijze in gebruik nemen van de veelbesproken Tweede Ontsluiting, die Kloosterveen nu een volwaardig deel van de stad maakt. Honderden ballonnen gingen de lucht in als kleurrijk teken van de opluchting en tevredenheid die er na zovele jaren van wachten heerst.
Was de aanloop er naar toe vele ellen lang, de bouw en aanleg van brug en aansluitingen op de Europweg zijn in een aangenaam vlot tempo geschied, waardoor de wethouder nog net op tijd de vrucht kon plukken van een jarenlang zorgenvol werken aan  de oplossing van een kwetsbare zaak: de halve isolering van een alsmaar groeiende woonwijk. Voordat er aan de officiële opening werd begonnen was alles in het werk gesteld om de omgeving er zo fris mogelijk uit te laten zien. Veegauto’s hadden af en aan gereden, de geluidsschermen waren gewassen en de verkeerslichten en slagbomen extra getest.
Belangstellenden hadden zich aan aan beide kanten van de brug verwachtingsvol opgesteld en een enkeling nam alvast de proef op de som en liep over de brug heen en weer en menigeen was druk in de weer met foto- en videocamera om beelden van deze historische dag vast  te leggen.
Bij de Maria Montessori Rotonde was een grote tent geplaatst waar van even over twee af de verzamelde kinderen zich te goed konden doen aan popcorn, suikerspin en limonade en de ouderen een natje en een droogje kregen. Bovendien kon de jeugd nog genieten van een optreden van Clown Jopie en de vermakelijke assistente Tante Angelique. Inmiddels was de speciale dubbele fiets al klaargezet, waarmee wethouder Piek en een van de clowns de brug en weg zouden open fietsen.
Dat gebeurde terwijl de vele kinderen met ballonnen aan een touwtje een haag vormden waar de verkeerswethouder en zijn gezelschap doorheen konden trappen.
De ballonen werden losgelaten, de slagbomen gingen omhoog en toen hadden ze vrij baan om de brug over te fietsen en een tochtje te maken langs het talrijke publiek rond de brug.  Verkeerswethouder Piek had voorafgaande aan deze frivole bezigheid in een toespraak gewezen op de lange weg die iedereen heeft moeten gaan om tot deze vreugdevolle opening te komen. Het begin lag in 1996 toen hij zijn wethoudersloopbaan begon. De Tweede Ontsluiting heeft als een rode draad door zijn  bestuursleven gelopen.
Er is veel geklaagd, maar het leed voor de automobilist is nu geleden. 2De bewoners van Kloosterveen hebben van nu af twee mogelijkheden om van en naar hun huis te gaan.
De eerste loopt via de Kloosterbrug en de Balkenweg en de nieuwe van de Maria Montessoriweg naar de nieuwe brug.  Door de verdubbeling van de Balkenweg een paar jaar geleden was de doorstroming van het verkeer naar de wijk Kloosterveen al wat verbeterd.  De tweede hoofdontsluiting betekent niet alleen een verbetering  van de bereikbaarheid van Kloosterveen maar ook van de doorstroming van het verkeer dat alleen maar zal toenemen omdat de groei van Kloosterveen met zijn 3000 woningen van nu oploopt tot 5500.
Daarom zei  de wethouder het een goede zaak te vinden als  de bewoners de auto eens wat vaker laten staan en de fiets als vervoermiddel van huis naar de stad nemen.Daarmee blijft de goede bereikbaarheid van de  stad gegarandeerd. Als de Blauwe As over een half jaar ook klaar is, is er maar weinig dat de mensen belet om met de fiets te gaan.

foto’s van de opening