Venebrug

Aannemer uit Wijhe bouwt bruggen over Kanaal bij Vene-en O.Molenstraat Asser architect ontwierp twee fietsbruggen die aan vroeger doen denken.

ASSEN – Donderdag werd op het stadhuis bekendgemaakt dat het aannemersbedrijf Jansen Venneboer uit Wijhe de bouw wordt gegund van de fietsbruggen die bij de Venestraat en Oude Molenstraat die de al jarenlang bestaande bruggen moeten vervangen. De Asser architect Frans Beune tekende het ontwerp.
Het gekozen ontwerp voldoet het beste aan de gestelde criteria op het gebied van prijs, techniek, ontwerp en inpassing in de omgeving.  De gunning heeft nog een voorlopige status en wordt na de bezwarentermijn definitief.  De bruggen passen volgens de beoordelingscommissie goed in de stedelijke omgeving.
Diverse details van de brug leggen een mooie relatie met de historische context van Assen. Door de draaitechniek blijft er een aantrekkelijk zicht op het water, ook als de brug open is.
Ze zien er uit als slanke, transparante stalen draaibruggen. Een eigentijdse stalen draaibrug refereert aan de houten draaibruggen die in 1861 en 1885 in het verlengde van Venestraat en Molenstraat zijn aangelegd.

Door deze knipoog naar het verleden te maken, krijgen de beide oversteken over Het Kanaal een historisch bepaalde, eigen identiteit.

Ook vanuit de functionaliteit en de duurzaamheid verdient een draaibrug de voorkeur. Voor het open en sluiten hoeft geen massa in de hoogte te worden verplaatst. Dit betekent een zeer laag energieverbruik.
De keuze is getoetst aan de richtlijnen uit het ambitie document voor de bruggen.  Dit document is in 2012 samen met aanwonenden opgesteld. Voor deze fietsbruggen gold als richtlijn dat het een slank en transparant ontwerp moest zijn.  Er is niet alleen naar het ontwerp gekeken. Ook de  techniek, functionaliteit en stedenbouwkundige inpassing in de omgeving waren belangrijke elementen.

Het Kanaal krijgt zes nieuwe auto- en fietsbruggen. Deze worden afzonderlijk aanbesteed om zoveel mogelijk (regionale) bedrijven een kans te geven om mee te bieden. In mei werd de fietsbrug hoek Vaart/Kanaal aanbesteed.  In december volgt de aanbesteding van de grotere Industriewegbrug.
De aanleg van de bruggen start in 2014.