WIJKFEEST ASSEN-OOST

Op 10 september vindt het 14 e wijkfeest van Assen-Oost  plaats met als thema:

“PLUK DE DAG… IN ASSEN-OOST”.

Programma?
Een gezellige dag op onze markt met 40 kramen, muziek buiten,  maar ook in en om De Open Hof en De Vijverhof (Dweilorkest De Liefhebbers, band Marlon Tjon Akkon, Ben the Banjoman, DJ Gerrit),  hapjes en drankjes en allerlei activiteiten en sporten (springkussen, stormbaan, spelletjes, een 8 m hoge klimwand!) voor kinderen  verspreid over de markt en op de parkeerplaats van De Spreng.

Dehele dag zal de historische cabrio-bus door de wijk rijden met op- en uitstappunten bij Open Huizen.  (helaas was die stuk)
Marktkraam huren?
Voor het huren van een marktkraam kunt u contact opnemen met   Mariëtte Blouw: mt.blouw@gmail.com

Voor hobbyisten kost een kraam €17,50 en ondernemers betalen   €35. Wij hopen, dat u weer net zo enthousiast mee gaat doen als afgelopen jaar.

Sponsor?   Het organiseren van het wijkfeest kost geld en daarom willen wij u, als ondernemer en/of buurtbewoner, vragen om ons financieel te ondersteunen. Alle bijdragen, groot en klein, zijn van harte welkom en kunnen op rekeningnummer NL62RBRB0706444000 tnv Stichting   Wijkfeest Assen-Oost worden gestort. Voorgaande jaren hebben wij
dankzij onze sponsoren weer een schitterend wijkfeest kunnen  vieren.

Meer informatie?  Eind augustus krijgt u als bewoner van de wijk een folder   met het volledige programma van het wijkfeest in de bus.  Wij zien u graag op het wijkfeest van zaterdag 10 september!