Winkelstraten Assen

Winkelstraten Assen krijgen nieuwe uitstraling
25 mei 2022

De gemeente wil bijna vijf miljoen euro beschikbaar stellen voor de herinrichting van de Kruisstraat, de Marktstraat, de Weiersloop, de Oudestraat en het oostelijk deel van de Gedempte Singel. In de ontwerpen is volop ruimte voor bijzondere groene ontmoetingsplekken. Ook sluiten ze qua sfeer en beleving aan bij het al heringerichte Koopmansplein. Binnenkort worden de plannen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Mirjam Pauwels: “Met de herinrichting van deze winkelstraten krijgt ons stadshart een uitnodigende en vooral ook groene en ontspannen uitstraling. Ik vind het belangrijk dat we in deze ontwerpen aansluiten bij de herinrichting op het Koopmansplein. Ik ben er van overtuigd dat de bezoekers aan onze stad die het Koopmansplein al heel goed weten te vinden, zich in de toekomst ook thuis gaan voelen in de vijf heringerichte winkelstraten. Het is daar in de toekomst qua sfeer en beleving goed toeven.”

De ontwerpen voor de winkelstraten zijn door OKRA Landschapsarchitecten – in afstemming met ondernemers, eigenaren en bewoners uitgewerkt. Er zijn onderscheidende plekken gecreëerd die uitnodigen tot verschillend gebruik en inspelen op de behoefte van verschillende doelgroepen.

MarktstraatMarktstraat
Figuur 1: Marktstraat Figuur 2: Impressie Marktstraat

Singelstructuur
Assen kende vroeger een singelstructuur rond het klooster op de Brink. Met de uitbreiding van het Drents Museum is de singel weer open langs de Ooster- en Zuidersingel. Ook in het ontwerp van de Gedempte Singel komt de singel weer terug, alleen niet als open water (te weinig ruimte), maar in de vorm van klimaatwadi’s. Een wadi is een verlaagde groenzone die tijdelijk water kan bergen bij een forse bui. De wadi heeft bovendien als voordeel dat bomen en planten kunnen worden toegevoegd voor een groene uitstraling. Er is al een kleine wadi ter hoogte van de Oude Molenstraat als onderdeel van het Koopmansplein.

Klimaatadaptatie
Bij de herinrichting van de straten houdt de gemeente rekening met klimaatverandering. Er komt extra ruimte op en onder de straat voor het opvangen van water bij piekbuien. Er komt extra groen voor verkoeling in de zomer om hittestress tegen te gaan. Ook wordt bij het planten van bomen en planten rekening gehouden met de soorten die in Drenthe voorkomen. Door verschillende soorten te planten worden vogels en insecten geholpen aan schuilplekken en voedsel. Zo krijgt de biodiversiteit een impuls en ontstaat bovendien een verbinding tussen de binnenstad en het Asserbos, landgoed Overcingel en de Drentsche Aa.

Als de gemeenteraad instemt met de plannen starten de eerste uitvoerende werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2023. Alle schetsontwerpen staan op www.binnenstadassen.nl(externe link). Suggesties blijven van harte welkom via binnenstad@assen.nl(link stuurt een e-mail)