2006 Hofstede Kroezehof

Kans dat een en een samen drie worden
Verstandshuwelijk met een beetje passie tussen partners Hofstede en De Kroezehof
ASSEN –  Er zijn een paar jaar voor nodig geweest om twee bekende stichtingen, die elk op hun gebied verdienstelijk werk doen, bij elkaar te brengen. Maar ze zijn nu bij elkaar, de Hofstede en De Kroezehof. Het samen gaan werd bezegeld in het Pittelose domein van De Kroezehof, waar de voorzitters Arthur Lippers en Jan Kok handtekeningen zetten onder een convenant en elkaar welgemeend de hand schudden.
Dat gebeurde tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van De Kroezehof, van welke voorzitter Lippers gewaagde van een verbond dat stap voor stap tot stand is gekomen.
Uit een langzaam ontstane verkering, die door De Hofstede werd ingeleid en met verkenning van elkaars intenties werd  doorgezet, groeide een relatie die naar een bestendige vorm leidde, maar waarvan het einddoel niet een klassiek huwelijk hoefde te zijn. Daarvoor hadden beide partijen een iets te verschillende achtergrond.
De Hofstede heeft zich sinds haar oprichting, nu bijna tien jaar geleden, gemanifesteerd als een organisatie die zich zeer verdienstelijk bezighoudt met de reïntegratie van mensen die om diverse reden een tijd lang buiten de reguliere arbeidsmarkt hebben gestaan.
De Kroezehof bood en biedt letterlijk – en dan al veel langer – onderdak aan een zevental organisaties, die actief zijn op een uitgebreid  gebied van de natuur en natuurbescherming en de voorlichting daarover, zoals NIVON, IVN, Wereld Natuur Fonds,  Aquariumvereniging A. van Leeu-wenhoek, imkersvereniging VBBN-Assen  en de Vereniging van Weer en Sterrenkunde Noord Drenthe.
Door vergrijzing van het ledenbestand bij de verschillende organisaties ontstond er bij De Kroezehof een druk op de organisatie die geleidelijk aan zoveel tijd vergde dat  de eigenlijke doelstelling in de knel kwam. Met De Hofstede als partner komt daar nu verandering in. Het zakelijke deel zoals het beheren van het gebouw aan de Wethouder Bergerweg en de verzorging van de ‘restauratie’  is nu een zaak van De Hofstede, die op dit gebied veel ervaring heeft opgedaan met het beheer van de Theeschenkerij in het Bos en de Theekoepel in de Gouverneurstuin.
Voorzitter Jan Kok benadrukte dat het zeker niet de bedoeling is dat zijn stichting nu de baas gaat spelen. Er wordt met de opgedane know how gezorgd voor een goede facilitaire begeleiding, waar alle bezoekers en participanten van De Kroezehof van kunnen profiteren.
De mensen van De Hofstede hebben in de loop der jaren ook op het gebied van het organiseren van evenementen veel ervaring opgedaan (in de Goiverneurstuin maar ook in de Theeschenkerij in het bos) en kunnen dus een grote steun zijn.
De  eerder genoemde verkering  tussen beide stichtingen is dus niet uitgelopen op een huwelijk, maar er is wel sprake van een hecht partnerschap waar de partners elk met hun eigen verantwoordelijkheid in deelnemen. Het is een modern verstandshuwelijk geworden waarin sprake is van een optelsom die op drie uitkomt. Het is een win-win situatie waar beide stichtingen van kunnen profiteren.
De bijzondere nieuwjaarsreceptie betekende voor een tweetal Kroeze-hofgetrouwen het slot van hun actieve betrokkenheid bij het natuurdo-mein. Voorzitter Lippers bedankte bestuurslid  Cor Couvert  (foto links midden) voor het vele werk dat hij jarenlang als ‘manus van alles’ heeft gedaan en ook Rinus Reijk  werd vanwege zijn verdiensten toegesproken.
Beide heren ontvingen een ‘enveloppe met’ en een stevige bos bloemen. En na deze graag gedane plichtplegingen was er gelegenheid voor een gezellig sa-menzijn waarop de Kroezehof aanwezi-gen zich konden overtuigen van de kundigheden die de mensen van De Hofstede op culinair gebied  zich eigen hebben gemaakt.
Dat gebeurde in aanwezigheid van wethouder Michel Berends (sociale zaken)  en het hoofd van het stedelijk natuurbeheer Johan Wessel die met zowel De Kroezehof als De Hofstede goede betrekkingen onderhoudt.