veranderingen wegen

Wat houdt het project in?

De Nobellaan tussen de Talmastraat en Zwartwatersweg wordt heringericht. Er is onderhoud nodig aan de riolering en de asfaltverharding. Tegelijk verbeteren we daarmee de fietsroute en maken we de Nobellaan verkeersveiliger.

Nobellaan, tussen Groen van Prinstererlaan en Zwartwatersweg

Dit wegvak wordt een 30 km zone. De rijbaan wordt versmald van 7,0 naar 5,8 meter. Voor fietsers komt  een anderhalve meter brede fietsstrook. De voorrang op de weg wordt opgeheven. Er geldt straks de regel “voorrang bestuurders van rechts”. Zo willen we deze weg voor fietsers comfortabeler en voor alle verkeer veiliger te maken.

Kruispunt Nobellaan met Groen van Prinstererlaan

Deze kruising staat in de top van de kruispunten met de meeste ongevallen in gemeente Assen. Om deze kruising veiliger te maken, leggen we een minirotonde aan. De oorzaak van de ongevallen is de snelheid op de kruising, het niet verlenen van voorrang en het afslaande verkeer naar de Groen van Prinstererlaan. Met de aanleg van de minirotonde wordt de snelheid op het kruispunt verlaagd.

Nobellaan tussen Groen van Prinstererlaan en Klenckestraat

Ook wordt in 2022 de Nobellaan tussen Groen van Prinstererlaan en Klenckestraat aangepakt. De Nobellaan op dit traject blijft als een 50 km uur weg met voorrang gehandhaafd. Deze weg heeft een ontsluitende functie voor de wijken Lariks en Noorderpark. De fietspaden worden in rood asfalt uitgevoerd.

Planning

We verwachten vanaf 1 juli of direct na de zomervakantie met de werkzaamheden te kunnen beginnen. De kruising Nobellaan met Groen van Prinstererlaan wordt een minirotonde. Met de herinrichting van deze kruising starten we in het voorjaar van 2022.

Informatie, vragen?

Wilt u contact over het project Aanleg fietsstroken Diepstroeten of over programma Assen op weg? Mail naar info@assen.nl(link stuurt een e-mail). U kunt ons ook volgen via onze socials #assenopweg #fietsop1