Toeristische Zone Assen-Zuid

Verschillende initiatiefnemers hebben samen met de gemeente Assen een plan uitgewerkt voor de Toeristisch Recreatieve Zone Assen-Zuid. Het gebied van 50 hectare biedt volgens dit plan in de toekomst ruimte aan natuurontwikkeling en een grote variatie aan activiteiten in onder andere het IJscomplex, TT World en de Fashion Outlet. Met het plan is ongeveer 185 miljoen euro aan investeringen gemoeid. De initiatiefnemers denken met hun plan 2,5 miljoen bezoekers te kunnen trekken en uiteindelijk tussen de 660 en 895 structurele banen te creëren.

Met het combineren van drie grote ontwikkelingen willen de initiatiefnemers een grote attractie toevoegen aan het bestaande aanbod in Drenthe. Ze willen daarbij inspelen op wensen en behoeften van bezoekers van Drenthe en Assen. Zo is Assen-Zuid door het brede aanbod een uitstekende bestemming voor dagtochten door gezinnen, een voor Drenthe belangrijke doelgroep. Ook sluit het aan bij de interesses van de groep die met name op zoek is naar actie, ontspanning, gezelligheid en genieten.

Met de activiteiten gericht op snelheid en sport in met name TT World en het IJscomplex is Assen-Zuid aantrekkelijk voor bezoekers die uitdaging en avontuur zoeken. Door zijn omvang en opzet is Assen-Zuid een bijzondere bestemming die zich goed leent voor meerdaags of herhalingsbezoek. Daar kunnen locaties voor verblijfstoerisme zoals hotels of recreatieparken in de hele provincie van profiteren.

Belangrijke initiatiefnemers in het gebied zijn TT World, IJscomplex en de Fashion Outlet. Maar ook het voormalige verkeerspark en het TT Circuit dragen bij aan de ontwikkeling van het gebied. Op het TT World terrein wordt ingezet op verschillende soorten activiteiten en leisure voor gezinnen en bedrijven. Het gaat onder andere om VR Gaming, escape rooms, bowling, een trampolinepark en indoor sport.

Het IJscomplex staat met de skibaan en de ijshal voor een belangrijk deel in het teken van winterse snelheid. De skibaan biedt met de aanwezigheid van sneeuw en zijn lengte van 300 meter een echte wintersportbeleving. IJshockey en shorttrack, een spectaculaire en snel groeiende sport, kunnen terecht in de ijshal. De Outlet krijgt het karakter van een dorp in het groen dat past in de natuurlijke omgeving.

De ligging aan een knooppunt van wegen en de nabijheid van het TT Circuit maakt de toeristische zone Assen-Zuid bijzonder kansrijk voor nieuwe ontwikkelingen. De locatie is uitstekend bereikbaar en krijgt de beschikking over extra parkeerruimte. Deze biedt ook een oplossing voor het parkeervraagstuk van het TT Circuit tijdens topevenementen.

De meeste initiatiefnemers hebben inmiddels hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst. In deze overeenkomst hebben ze afgesproken zich in te spannen voor het realiseren van de Toeristisch Recreatieve Zone Assen-Zuid. Ook hebben ze afspraken gemaakt over afstemming, duurzaamheid, uitwisseling van energie, parkeren, parkmanagement en gezamenlijke marketing.

De initiatiefnemers van het TT-hotel, TT Plaza, TT Hal en TT-instituut hebben kenbaar gemaakt op basis van uiteenlopende redenen de intentieovereenkomst met betrekking tot de Toeristisch Recreatieve Zone niet te zullen ondertekenen. De overige partijen vinden dat jammer maar respecteren de overwegingen.

Een deel van het gebied is bestemd voor natuurontwikkeling. Er liggen concrete plannen om het Witterdiep opnieuw te laten meanderen en een beekdal aan te leggen dat in verbinding staat met het beekdallandschap van de Drentsche Aa. De wens is om een natuurverbinding aan te leggen tussen hoogveengebied Witterveld en het beekdal. Dit zou een extra dimensie kunnen toevoegen aan de uitstraling en de beleving van het gebied. De opgave voor waterberging is op een aantrekkelijke manier in de ontwikkeling van Assen Zuid verwerkt.