2013

Jaarlijkse Circuitdag ‘Against Cancer’ op TT Circuit en militair terrein
ASSEN –  Op het TT-Circuit werd voor de negenste keer de Circuitdag gehouden, die als ‘ Against Cance’ te boek staat. Op deze dag zijn kinderen die aan kanker lijden samen met hun familie te gast en maken actief en passief kennis met de wereld van de racerij. Maar daarmee niet alleen.
Zij mochten achter op snelle motoren meerijden en in  sportwagens over het circuit racen. In de omgeving konden zij plaats nemen in een Politie speedboot en een jeep d ie ook varen kon . Dankzij de medewerking van Defensie kon er op het militair oefenterrein in leger-wagens en zelfs Dakar-trucks worden meegereden. Op de pad-dock waren o.a aanwezig Brand-weer, Politie en Leger  en er was voor hen ook een kartbaan uitgezet, waarin zij hun stuumanskunst konden vertonen.
Uiteraard werd er ook weer voortreffelijk voor de inwendige mens gezorgd, niet het onbelangrijkste onderdeel van het aantrekkelijke programma.
Het door iedereen zeer gewaardeerde feest werd ’s ochtends ingeleid door de voorzitter van de stichting  Against Cancer Arthur Dontje. Een bijzonder moment was daarna een  ballonmanifestatie. Nadat Jeltje Gieles van  Against Cancer een gedicht had voorge-dragen dat op een kaart stond afgedrukt, werd die kaart door haar aan een grote witte ballon vastgemaakt, die daar na de lucht in ging ter nagedachtenis van de kinde-ren die de ziekte niet hadden overwonnen.
Deze ballon werd gevolgd door de ballonnen van de aanwezige kinderen die in een  keer werden  los gelaten.

meer foto’s