TT Institute 2009

Over een jaar is Assen een moderne technische onderwijsinstelling rijker Samenwerking met het TT Circuit en bedrijfsleven moet nieuw TT Institute unieke positie geven

ASSEN – Over een jaar zal As-sen een nieuw onderwijsinsti-tuut rijk zijn, het TT Institute. De heer Herme Bruin van de De Innovam Groep, mevrouw Giny Coutinho van het het Drenthe College en namens de gemeente wethouder Jaap Kuin hebben daartoe vrijdag tijdens een bijeenkomst in de Goldclub op het TT Circuit een intentie-overeenkomst ondertekend.
Het TT Institute, dat staat voor Technicians Training Institute, moet uitgroeien tot hét centrum voor technische opleidingen in de mobiliteitsbranche in Noord-Nederland.
Het gaat daarbij om motoren, personenauto’s en (zware) bedrijfsauto’s.Doel is het vergroten van de instroom van leerlingen en het verhogen van het vakmanschap in de branche.
Het TT Institute wordt een modern onderwijsinstituut dat met vakge-richt onderwijs een nieuwe positie inneemt in het onderwijsveld.
De samenwerking met het TT-Circuit en het bedrijfsleven zullen het instituut landelijk en zelfs internationaal een unieke positie moeten geven. Studenten werken en leren er samen met professionals. Er wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid en milieuvriendelijke e nergievormen.
Er komt een door studenten geleid onderwijsleerbedrijf in de vorm van een echt bedrijf compleet met een professionele receptie en een goed uitgeruste werkplaats. Regionale be-drijven stellen auto’s, fietsen en motoren voor reparatie ter beschik-king. MBO-opleidingen van het Drenthe College zullen deels plaatsvinden binnen het TT Institute. Innovam zal op deze locatie ook contractonderwijs verzorgen in de vorm van Regionale Praktijk Trainingen voor leerlingen, open trainingen voor werkenden in de branche, en importeurstrainingen.
Voor het eerst zullen VMBO, MBO en HBO met opleidingsactiviteiten voor één branche samen werken in een opleidingsins-tituut.
De meerwaarde ontstaat doordat in het onderwijs dwars-verbanden worden gelegd tussen VMBO en MBO en tussen MBO en HBO, met als nevendoel op de duur te komen tot een nieuwe HBO-instelling op technisch gebied waarmee Assen dan een lang bestaande wens in vervulling ziet gaan.
Voordat het TT Institute daadwerkelijk van start gaat, willen de initiatiefnemers afspraken maken met bedrijven uit de regio en samenwerkings-overeenkomsten sluiten met de Hanzehogeschool uit Groningen het Dr. Nassaucollege.

meer foto’s klik hier