2014 kunst aan de Vaart

Asser kunstenaars goed vertegenwoordigd bij Kunst aan de Vaart

ASSEN

Met  het ophangen van een tweeluik in het pand van de familie Schuur aan de Vaart, zetten cultuurwethouder Maurice Hoogeveen en kunstenares Betty Jonker de vierde editie van het project  ‘Kunst aan de Vaart’ in beweging. Er nemen  43 kunstenaars aan deel, on-der wie zeven uit Assen. Zij zullen in 18 aan de Vaart gelegen particuliere woningen en tuinen hun werken presenteren.
Deze originele kunstenaarsroute maakt deel uit van het Axis Festival, dat op 18  en 19  september wordt gehouden.
De verscheidenheid aan kunstenaars is bewerkstelligd door de organisatie, die steeds op zoek gaat naar nieuwe deelnemers. Daardoor blijft de  kunstroute voor iedereen aantrekkelijk.
Dit jaar zitten er vrij veel tuinen in de route die voorzien zijn van diverse prachtige beelden of objecten gemaakt van steen, keramiek, glas en metalen.
Naast de kunst bekijken kan er op verschillende locaties naar muziek worden geluisterd.
In de tuin van het pand Vaart ZZ 71-73 worden diverse workshops gehouden, waaronder beeldhouwen en graffiti.
De zeven aan het project deelnemende Asser kunstenaars zijn Yolanda Visser (fotografie), Marjon Piersma en Joke Karssen (beelden en objecten), Ronella Enter (tekeningen), Jacqueline Rudolphie (schilderijen?)  en beide (mede-) organiserende kunstenaars Klaas Kuipers: (beelden) en Janet Klok met sieraden.