Molenbrug Venebrug

ccWerk aan Molenbrug en Venebrug in volle gang met aanbreng overspanningen
ASSEN – Vanmorgen (dinsdag) is een begin gemaakt de  de completering van de twee beweegbare fietsbruggen over het kanaal. Het gaat hierbij om de Venebrug en de Molenbrug die  in het kader van de Blauwe As worden gebouwd.
Employe’s van aannemer Jansen Venneboer uit Wijhe begonnen vanmorgen op tijd al met het aanbrengen van de eerste overspanning en zullen de komende weken op dat werk voortbouwen. De Venebrug was het eerste aan de beurt. De afwerking en het aanbrengen van de elektronica zullen  enige weken in beslag nemen.
De bruggen gaan eind decem ber open voor de fietsers en uiteraard de voetgangers.
De bruggen zijn gebouwd
in de werkplaats van  de aannemer in Wijhe. Vori-gen week werden de on-derdelen  overgebracht naar Hoogeveen voor het aan-brengen van de coating.
In het kader van De Blauwe As worden hierna nog een derde fietsbrug en drie  beweegbare autobruggen gebouwd. De nieuwe vaarroute door Assen gaat in 2017 open voor de recreatievaart   zz