Florijnas

 De Stadsboulevard: groene laan door de stad
De Stadsboulevard is de reconstructie van de bestaande noord-zuidverbinding door de stad. De Stadsboulevard verbindt van noord naar zuid de opritten van de A28 aan elkaar. De weg krijgt waar mogelijk gescheiden rijbanen, nieuwe vrijliggende fiets- en voetpaden en de oversteken worden overzichtelijker.
De Stadsboulevard heeft betekenis voor de hele stad. De route wordt aangelegd als een groene laan met veel bomen. Verder zorgt de Stadsboulevard voor een betere bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen, zoals het centrum, het stationsgebied, ziekenhuis, de woonwijken en het Stadsbedrijvenpark. De uitvoering van Stadsboulevard Noord is vergevorderd. De aanleg van het zuidelijke deel start in 2017.

Highligts uit de visie

  • Er komt een tunnel voor doorgaand verkeer naar de Overcingellaan ter hoogte van het station (Overcingeltunnel)
  • De aanleg van een groene, herkenbare laanstructuur, met waar mogelijk dubbele rijbanen
  • Meer en betere fietspaden
  • De kruising Pelikaanstraat/Overcingellaan/Port Natalweg wordt omgebouwd tot een verkeersveilig verkeerspleintje, met een gescheiden oversteek voor de verschillende weggebruikers
  • Het knooppunt rondom de Rolderhoofdweg en het Veemarktterrein wordt anders ingericht
  • De Roldertunnel wordt vernieuwd en verdubbeld
  • Bij Mandemaat komt met een nieuwe tunnel een extra ontsluiting van en naar oostzijde van de stad (tunnel De Maten)
  • De Bosbeek/Nijlandsloop wordt hersteld
  • De Dennenweg wordt opnieuw ingericht

Aanleg in fasen
De Stadsboulevard Zuid wordt niet in één keer gerealiseerd. Net als met Stadsboulevard Noord verloopt de aanleg in fasen, uitgesmeerd over de periode 2017 – 2019. De gemeente stemt de planning nauwkeurig af op de andere FlorijnAs-projecten, zoals de aanleg van het Stationsgebied. Uitgangspunt hierbij is steeds dat de stad bereikbaar blijft en dat de hinder beperkt blijft. Iedere nieuwe fase begint met een informatieronde.