Guirlande 2007

Leden ‘Studieclub ‘De Guir-lande’ toonden bloemsier- kunst van grote klasse in    De Open Hof.

ASSEN – Voor de elfde maal was  de ‘Studieclub voor Bloemsier-kunst ‘De Guirlande’ bijeen voor de Kerstdemonstratie ‘Christmas Colours’ en ook nu was de be-langstelling traditioneel groot. Ditmaal was de opzet anders dan voorheen. De veertien deel-nemende bloemsierkunstenaars hadden thuis al een werk-stuk gemaakt en daar marcheerden ze de zaal mee binnen. Ze liepen naar het podium en toonden daar wat ze thuis hadden gemaakt en iedereen kon daardoor de artistieke prestaties bewonderen.
Daarna werden de bloemstukken op tafels in de zaal geplaatst en stonden daar te pronken tot aan de verloting. Op het podium waren telkens vier leden bezig een werkstuk te maken en dat was op een groot scherm  heel goed te volgen. De anderen waren in de zaal bezig met twee werkstukken die aan het eind van de avond per opbod zouden worden verkocht.  Op deze wijze georganiseerd was het voor de deelnemers rustiger dan voorheen onder de ogen van zo’n 230 bezoekers te werken.
Via het grote scherm kon iedereen alles goed volgen. Vorig jaar was er veel heen en weer geloop maar  was het gemakkelijker contact te hebben met de makers. Nu was het allemaal overzichtelijker. De voor-treffelijke presentatie door Rennie Monsma was daar mede debet aan.
De meningen over deze nieuwe opzet waren lichtelijk verdeeld
Maar met de grote belangstelling die er voor de bloemsierkunst bestaat is het altijd zoeken naar de beste manier om het evene-ment zo goed mogelijk naar voren te brengen en de avond zo ge-zellig mogelijk te laten verlopen. En dat was zeker het geval. Ook waren er weer dames uit Friesland aanwezig die lieten weten altijd uit te zien naar dez e wedstrijd, want “er worden hier altijd zulke mooie werkstukken gemaakt”. De verloting maakt tot slot weer een fiks aantal mensen gelukkig. Zij gingen met de gewonnen werkstukken huiswaarts .
De bloemstukken werden voor de thuisreis goed ingepakt vanwege de avondlijke kou die een beetje winters aanvoelde. Ze zijn daardoor ongetwijfeld zonder kwalijke invloeden van buiten fleurig in huis gekomen.

Bijdrage: Ineke Heijting