Eurochamp 2003

na goed verloop bijna ten einde Organisatie werft naar    toewijzing W.K 2006
ASSEN – Na zeven keer de  Open Nederlandse Kampioenschappen voor gehandicapten te hebben georganiseerd, was het tijd om het door velen gewaardeerde evenement op te waarderen naar de Europese standaard. Daarom heeft  Assen sinds zaterdag 750 atleten uit 38 landen op de kost. Nog één dag, zaterdag, moet worden afgewerkt en dan zit het er op, is de eerste Eurochamp ten einde. Wat volgt? De wereldkampioenschappen van 2006 en het zou best eens kunnen zijn dat over drie jaar Assen weer volop vlagt vanwege de aanwezigheid van vele tientallen naties. En nóg meer sporters dan er nu waren. Het Wereldkampioenschap staat dan op de agenda en Assen heeft naar de organisatie ervan gesolliciteerd. Hengelo en Amsterdam zijn de rivaal-steden… : “Maar ik denk dat Assen wel een goede kans maakt!” zegt general-manager Jan Leijssenaar.
Terwijl er vrijdag en stevige wind over het Stadsbroek waaide  werd er door de sporters hard gewerkt. Aangemoedigd door het publiek en de gedreven wapperende vlaggen van de deelnemende landen, zijn ze druk bezig met onder andere hardlopen, discuswerpen en verspringen. Behalve dat er rolstoelers op de baan rijden, is er weinig verschil met  wedstrijden voor validen. Over de belangstelling valt niet te klagen. Tot nu toe zijn er verspreid over de zes dagen 20.000 bezoekers geteld. Gemiddeld zijn er 300 tot 400 mensen per periode  aanwezig. Er is dus sprake van een wisselend publiek. De organisatie is tevreden met dit aantal.
General Manager Jan Leijssenaar:  “We hadden op meer gehoopt, maar we zijn zeker tevreden. De verwachtingen zijn uitgekomen.” Ook van de zijde der media is tot nu toe veel belangstelling getoond. Uit alle deelnemende landen en van alle landelijke dagbladen en zenders zijn  journalisten gekomen . De BBC heeft zelfs een aparte afdeling voor invalidensport en heeft een team van 12 mensen gestuurd.

VREEMDE TALEN

Met de sfeer zit het ook goed. Sporters en  publiek staan samen naar de atleten die op dat moment moeten presteren, te kijken. Van alle kanten klinken aanmoedigingen in vreemde talen: Spaans, Engels, Duits en Frans zijn wel de meest voorkomende. De voertaal is Engels. Niet alle deelnemers  spreken die taal even goed, dus is er vaak een tolkende begeleider. “Bij de Oostbloklanden ontbreekt het vaak aan talenkennis” zegt de heer Leijssenaar. “Maar dat heeft ook zo z’n charme. Met weinig woorden kun je ook veel zeggen, bijvoorbeeld door middel van een blik of een schouderklopje.”

Onder de atleten is er geen sprake van haat en nijd, ook al zitten ze dag en nacht op elkaars lip. Ze moedigen elkaar juist aan en helpen elkaar.  “Sport verbroedert. Men waardeert elkaar en er ontstaan veel vriendschappen.” Vandaag stond er dan een beste wind, maar de afgelopen dagen werkte het weer beter mee.  Jan Leyssenaar: Toen hadden we echt topweer. Weer is belangrijk, je ziet dat de prestaties op het veld vandaag minder zijn dan op de afgelopen dagen.”
ZONDER KLEERSCHEUREN

Nu alles zo vlot verloopt en het er naar uitziet dat het evenement zonder kleerscheuren te hebben opgelopen eindigt, mag met enig optimisme worden gedacht aan 2006. Assen heeft zich kandidaat gesteld voor de organisatie van de WK en voelt zich daar capabel voor. Dertien jaar geleden heeft de stad die wereldkampioenschappen ook al onder dak gehad en wat men er zich nog van herinnert is, dat ook toen alles goed is verlopen. Hengelo en Amsterdam zijn echter geduchte concurrenten. Vooral Amsterdam zal er veel aan gelegen zijn het evenement naar zich toe te trekken, want dan kan het prachtige Olympische complex, exclusief geschikt gemaakt voor de atletiek, eindelijk eens met een grote zaak voor de dag komen. Jan Leijssenaar heeft daar zo zijn positieve gedachten over. Hij gelooft erin dat Assen een goede kans maakt.  De recente ervaring van deze Eurokampioenschappen als belangrijk drukmiddel in de bidkoffer zullen de stad en de ook enthousiast meewerkende en zich bij de sport betrokken voelende provincie Drenthe zeker hoge ogen gooien.