Balloooer schaapskooi

Boemerang heeft goed effect op jaarlijks terugkerend Balloë r schaapscheerdersfeest

ASSEN – Het jaarlijkse schaapscheerdersfestijn bij Balloo in de achtertuin van Assen heeft tra-ditiegetrouw weer veel bezoekers getrokken. Zeer terecht, want er was een programma sa-mengesteld dat er niet om loog. Zo was bij alle gebruikelijke  onderdelen ook een wel heel bij-zondere demonstratie ingelast: het werpen met een boemerang. Dat gebeurde door de ‘Boemerangman van Nederland’, Fedde Engweda, die  internationaal grote bekendheid geniet als boemerangwerper.
Hij  heeft de wedstrijdsport op hoog niveau beoefend en aan tal van  binnen- en buitenlandse toernooien deelgenomen. Daaronder  waren  verscheidene Europese Kampioenschappen en tot twee maal toe (1988 en 1991) de Wereldbeker in het enige echte boemerangland  Australië.

Het was voor de vele bezoekers interessant om nu eens te kunnen zien hoe gaat me t zo’n gebogen stuk  hout, dat op de plaats waar het wordt weggegooid weer terugkeert.
Mede door deze Australische inbreng werd de gebruikelijke scheerderij van de 400 schapen die de kudde van Ballo telt, op drie manieren uitgevoerd: de traditionele, dus met de grote schaar, met de tondeuze en op de Australische.  In dat schapenland bij uitstek vindt de schapenscheerderij op grote schaal plaatst. Die valt niet te vergelijken met de wijze waarop het vak hier wordt uitgeoefend, al was het alleen maar om de aantallen schapen die onder handen worden genomen. Gaat het hier per keer om enige honderden, daar in het verre Australiëe worden er op een bedrijf duizenden onder handen genomen.

Er stond naast deze extra onderdelen weer zoveel op het programma dat er voor de ouderen maar vooral door de overheersende jongerenschaar een dag lang veel te  beleven viel.
De kinderen konden genieten van het prachtige poppenspel Sjaak en de Bonestaak en demonstraties met strofiguren. Ook konden zij met de ouderen  demonstraties schapen drijven op de uitloopweide van de schaapskooi volgen.  Een ook niet alledaags gebeuren waren de  demonstraties Highland Dancing door de dansers van Carie’s School of Highland Dancing uit Zuidlaren. Deze typische Schotse dansstijl is opgebouwd uit dansen die nog altijd binnen het Schotse leger worden uitgevoerd. Tenslotte waren er demonstraties met val-ken en andere roofvogels door een val-kenier die het publiek ook informeerde over zijn speciale beroep.   En dit werd allemaal geboden voor een uitzonderlijk schappelijke en-treeprijs.  Vanuit die hoek bekeken mag het jaarlijkse Ballofeest wel heel sociaal worden genoemd. Voor de vele vrijwilligers die zich ervoor inzetten mag die kwalificatie als een groot compliment worden beschouwd. Zij bezorgden  met hun belangeloze werk voor de zoveelste keer duizenden mensen een prettige dag.
Bijdrage: Ineke Heijting