2011 Schaapskudde Ballo

10 september 2011

Schaapkudde Ballo 14510 euro rijker door geslaagde Midnightwalk met tevreden deelnemers
ASSEN – De derde Van Gor-cum  Midnightwalk, een avondlijke wandeltocht van acht kilometer via een ver-rassingsroute door een groot deel van Assen, is succesvol verlopen Hier dient wel bij te worden opgemerkt dat het aantal deelnemers de organisatoren zal zijn tegengevallen. Dat was met 1514 duidelijk minder dan in de vorige edities, waarvan de premiè-re de kroon spande met 2100 wandelaars. Mogelijk dat het driezelige weer velen deed besluiten niet aan de wandel te gaan, de wel gestartten hebben er zich niet door laten ringeloren.
Degenen die niet aan de wandel zijn gegaan hebben, moet worden gezegd,  een bijzonder aardig evenement gemist, want er was on-derweg heel wat te doen en de deelnemers werden vaak aange-naam verrast. Dat beantwoordde aan het thema van dit jaar -Variété te voet-  dat op verschillende locaties in beeld werd gebracht. Bij het TT monument op de Brinkstraat was rond negen uur een hele meute deelnemers bij elkaar, die door  voorzitter van de organisatie Olav Reijers werd verwelkomd en door Patrick Neuman aangemoedigd deel te nemen aan een ‘warming up’, waar een optreden van de Malu Dance Company de inspiratie voor verzorgde.
Burgemeester Sicko Heldoorn sprak daarna met enthou-siasme de deelnemers toe en stelde met een ferme klap op een rode knop, die een confettikanon in werking en liet daarmee de eerste groep van 500 deelnemers in de richting van de brandweerkazerne vertrekken, waar een fictieve brand woedde.
Daarna volgde een tocht naar verschillende bedrijven die de deuren wijd open hadden om de wandelaars een kijkje binnen de muren te gunnen. Bij Scapino werden ze opgevangen door de klanken van een Dweilorkest en liet de Chr. Muziekvereniging Oranje hen genieten van mooie harmonieklan- ken. Onderweg werden ze geconfronteerd met een marionettenspel, een jongleur en de Harmonie Euterpe Rolde die wandelaars  muzikaal flink onthaalde.
Na een stevige wandeling kwam men uit bij de kantine van Asser Boys, waar het dansorkest De Forstars nostalgische nummers ten gehore bracht. Bij het clubhuis van de scou-tinggroep Johanes Post  wachtte vuurspuwer Ali Gasolie hen op en zorgde voor een aardige se ance.
Bij het tennispark draaide een draaiorgel vrolijke klanken en van daar af wezen rode fakkels de weg naar Landgoed Valkenstijn, waar een aardig  stukje theater werd opgevoerd.
Er was een gastvrije ontvangst in het winkelcentrum Vredeveld  waar gootgrutter AH op sportdrank en de bakker op koek trakteer-de en de melancholieke klanken te horen waren van het Smartlappen Vrouwenkoor ‘Leedvermaak(t) Borger’.  Langs de Vredeweldse weg ontmoetten de wandelaars indrukwek-kende Steltlopers en na de tocht door de fietstunnel ging het richting Huize Overcingel, waar op het landgoed door de stichting Axis enkele theater-stukjes werden gepresenteerd.  De finale liep door de Kloosterstaat waar de hele avond genoten kon worden van een leeuwendans, maar toen daar de laatste wandelaars arriveerden, waren de uitvoerders ervan al weg, vertrokken naar het bos waar ze ook moesten optreden.
De wandelaars hadden wat te lang op zich laten wachten en dat paste niet de planning.  De vele Assenaren en deelnemers uit het westen en Duitsland toonden zich zeer tevreden over hun wandelbelleving in het duister, die pas na vier uren kon worden afge-rond toen de laatste deelne-mers na acht avontuurlijke kilometers op de thuisbasis waren terug- gekeerd.
Voorzitter Reijers kon melden dat er 1514 deelnemers waren ingeschreven, en dat betekende dat hij de voorzitter van de Stichting Schaapskudde Ballo een cheque waarop een bedrag van 14510 euro genoteerd stond, kon overhandigen.

Bijdrage Ineke Heijting