Sloop o.a Lariks

Grootschalige sloop Asser wijk de Lariks gestart

7 december 2017,

ASSEN – Woningbouwvereniging Actium is in Assen begonnen aan de sloop van drie flatgebouwen aan de Rabenhauptstraat.

Eerder werden al veertien seniorenwoningen met de grond gelijk gemaakt.

Na de sloop van de flats aan de Rabenhauptstraat is het de beurt aan appartementencomplexen aan de Nobellaan en de Stadhouderslaan.

Verbeteringen
De grootschalige vernieuwing van de Lariks kan uiteindelijk meer dan honderd woningen opleveren.
Naast het vervangen van de woningen wordt ook het riool vernieuwd en wordt een aantal straten versmald.
Daarnaast komen er deels verhoogde parkeervakken en duurzame LED-lantaarnpalen.

Actium wil nog eens 169 oude woningen in Assen slopen
Naast de vervanging van woningen wordt ook samen met inwoners gekeken hoe de wijk nog verder verbeterd kan worden.
Zo moet ook het contact en samenzijn tussen de bewoners versterkt worden en tegelijkertijd kan iedereen meepraten over de inrichting van de wijk.