Geen energiekosten Ellen

Geen energiekosten voor bewoners Asser appartementencomplex Ellen

Assen – Geen energierekening meer voor de bewoners van appartementencomplex aan de Ellen in de wijk Lariks in Assen. Dat is de inzet bij de renovatie van het appartementencomplex.
Om dat te verwezenlijken staan Gedeputeerde Staten van Drenthe garant voor de borgstelling van 1,2 miljoen euro. Het appartementencomplex profiteert daarmee als eerste in Nederland van een nieuwe financieringsvorm die grootschalige  energierenovatie door Verenigingen van Eigenaren (VvE) mogelijk maakt. De financieringsvorm – het Asser Servicemodel – is ontwikkeld door de provincie, de gemeente Assen, de Triodosbank en adviesbureau Segon.

Pilotproject

De verduurzaming van het appartementencomplex Ellen betreft een pilotproject met een grote opschalingsmogelijkheid voor de rest van Nederland. De gemeente Assen telt ongeveer 600 VvE’s, in Drenthe zijn dat er circa 4500. Investeringen in al deze VvE’s vormen, aldus de provincie , een flinke stimulans voor bouw- en installatiepartijen, financiers en gemeenten die de komende jaren eveneens werk willen maken van energietransitie in gebouwen.

In de wijk Lariks staan woningen en appartementen uit de jaren zestig en zeventig met vaak hoge energierekeningen. Om te onderzoeken of het technisch, financieel, juridisch en qua draagvlak van de bewoners mogelijk is deze woningen te verduurzamen, is samen met de gemeente Assen een proef in het complex aan de Ellen gestart.

Lening

In Nederland  is het gebruikelijk dat bij de koop of verbouwing van een woning de bewoner zelf de lening afsluit. De pilot richt zich op een gebouw-gebonden lening, waardoor niet de bewoner, maar de VvE de lening aangaat. Triodos Bank is de eerste bank in Nederland die zo’n lening verstrekt. Deze vorm van lening moet als voorbeeld dienen voor de andere circa 13.000 VvE’s in Nederland.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘Het beleid van de provincie Drenthe is erop gericht is dat het voor iedereen die in Drenthe woont mogelijk moet zijn om in energiebesparing en opwekken van duurzame energie te investeren. Door verschillende partijen met elkaar te verbinden en lef te tonen, komen we steeds een stapje dichterbij onze ambitie.’

Betaalbaar

De Asser wethouder Harmke Vlieg: ‘Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente. Met dit project maken we het VvE’s mogelijk om op een betaalbare wijze een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en de kwaliteit van de woningvoorraad in Assen.’

De provincie wil dat in 2040 iedereen in Drenthe energieneutraal woont. De ‘Expeditie energieneutraal wonen in Drenthe’ zet zich, samen met meer dan tachtig partners, in om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een energie-neutrale woning voor iedere Drent.

Meer informatie: www.energieexpeditiedrenthe.nl