De politie dag okt 2008

 Bezoekers kregen goede indruk van  het werk dat politie dagelijks doet  Lange Frans en Baas B. op-vallende gasten op Noorde-lijke Politiedag die veel publiek trok

ASSEN –  De politiedag van de drie noordelijke korpsen en de Koninklijke Marechaussee heeft meer publiek getrokken dan de organisatoren hadden durven voorspellen. Volgens politieschatting kwamen tegen de 20.000 bezoekers  zaterdag in en buiten de TT Hall opdagen.
En al waren velen daarvan hoofdzakelijk gekomen voor Lange Frans en Baas B., netto bleven er voor  wervingsafdeling van de politie voldoende burgermanschappen over met wie verder kan worden gepraat over een mogelijke toekomstige baan bij de zorginstelling die de politie op het gebied van de veiligheid van de bevolking nu eenmaal is.
Er was naast het hedendaagse amusement dat Frans en de Baas brachten heel veel te doen dat de aandacht trok en dat op de van hem bekende wijze werd aaneengepraat door Jorgen Raymann.
Al direct na het bepaalde openings-uur was er van grote drukte sprake. Er waren verschillende ‘pleinen’ ingericht, waar voor het breed geschakeerde publiek een variëteit aan ontspanning en leerzame zaken te beleven viel.
Er waren naturel lijkende demonstraties van  aanhouding van vuurgevaarlijke verdachten, analyses van een verkeersong-eval, forensisch onderzoek op een ‘plaats delict’, op het justi-tieplein en demonstraties door  agenten die als Bikers op hun mountainbikes door het leven gaan, en het TV spel van Wil-fred de Jong ‘petje op petje af’.
Buiten trokken de demonstraties van Mobiele Eenheid, samen met de paarden veel aandacht maar ook de acties van de politiehonden met hun begeleiders. Ook  kwamen helikop-ters van de KLPD en de Bundespo-lizei uit de lucht vallen, de Duitse collega’s, en was er de traumahelikopter van het UMCG.
Projectleider commissaris mevrouw Gerda Dijksman toonde zich over de publieke belangstelling en het verloop van de dag zeer tevreden.
‘De TT-Hall en de directe omgeving bleken  een perfecte locatie voor dit evenement en bovendien werkte het weer ook nog perfect mee!” aldus de commissaris. Voor herhaling vatbaar dus, zo’n Politiedag.