Bureau Balkengracht

Verhuizing naar politieflat betekent van vier vestigingen naar twee
Politieflat gaat Bureau Balkengracht heten 

en Weiersstraat blijft bolwerk voor  het centrum

ASSEN – Projectleider Klaas Moes is niet gecharmeerd van de bijnaam ‘Pettenflat’. Het nieuwe politiebureau heet Bureau Balkengracht, genoemd naar het adres, zoals dat ook met Bureau Weiersstraat het geval is. Dit laatste bureau blijft gehandhaafd om ook service te kunnen verlenen dichtbij het centrum. Door het samenvoegen van verschillende diensten, die nu zijn verspreid over vier locaties, zal er een betere afstemming van de werkzaamheden kunnen  plaatsvinden.
De locaties Tuinstraat, M.L. Kingweg en Lauwers worden afgestoten. Er blijven dan twee locaties over: de Weiersstraat en de Balkengracht (tussen de Europaweg en de A28, naast Huize Nassau). De Weiersstraat zal een zogenaamd operationeel politiebureau blijven. Daar kan aangifte worden gedaan en hulp worden ingeroepen. Deze dienst bevindt zich ook in Bureau Balkengracht, maar dit bureau huisvest tevens de staffunctionarissen en heeft een regionale dienstverlening.
Aanvankelijk zou de oplevering van de politietoren in decem-ber zijn, maar die is opgeschort naar februari 2008. In de maanden daarna zullen de aanpassingen en de verhuizingen plaatsvinden. Op een niet nader aangeduide datum, ergens in de zomer, zal de officiële ingebruikneming zijn.
De nieuwbouw en de verhuizing hebben niet als doel gehad meer werkoppervlak te creëren. Het is zelfs zo dat de nieuwe beschikbare ruimte van 12.000 m² kleiner is dan de totale ruimte waarover men nu nog beschikt. Iedereen zal dus een beetje ruimte moeten inleveren. Toch zal dat oppervlakteverlies niet worden opgemerkt, doordat een ander systeem van indeling wordt ingevoerd, namelijk een open flexibel kantoorconcept.
Dat betekent, zoveel mogelijk één ruimte, waarin bureaus staan die niet aan bepaalde personen zijn toegewezen. Ieder verzamelt aan het eind van de dag zijn of haar bureauspullen en legt deze in een eigen locker.
De volgende dag neemt men plaats waar een bureau vrij staat. Dat voorkomt dat er kamers met bureaus zijn die op bepaalde dagde-len leeg staan omdat iemand parttime werkt, naar een congres of ziek is, of anderszins niet aanwezig kan zijn. Dit systeem is zeer ruimtebesparend. In de nieuwe flat is zelfs groei in de toekomst ook nog mogelijk.
Projectleider Moes vertelt trots dat men bij de bouw van de flat ook aan klimaatbeheersing heeft gedacht. De verwarming ’s winters en de koeling ’s zomers zal worden geregeld met behulp van grondwater.
Het 15-verdiepingen tellende gebouw heeft in het midden een kantine. Het onderste deel wordt bezet door voornamelijk operationeel werkende functionarissen en het bovenste deel door stafmedewerkers.
Op dit moment, vertelt Klaas Moes, is men al bezig met de verhuizing. Net als een parti-culiere verhuizing begin je met opruimen. Het archief wordt zoveel mogelijk gedigitaliseerd zodat men zo min mogelijk papier mee hoeft te verhuizen. Ook moet worden bepaald wat nieuw wordt aangeschaft en wat mee gaat. Er komen in de flat in ieder geval allemaal nieuwe meubelen, dus dat scheelt straks veel gesjouw.
Klaas Moes zegt dat  iedereen uitkijkt naar de overgang  naar de nieuwe omgeving. Het belangrijkste voordeel van het samenvoegen van de verschillende locaties is dat het geen afstemmingsverlies meer oplevert. De politie hoopt daardoor beter en sneller te kunnen opereren.