ODCS 2011

Minder korpsen dan vorig jaar maar toch uitstekend verlopen evenement 


Korps uit Wezep won met overmacht Open Dutch Showcorps Championship


ASSEN – De Limburg Stirum Band uit Wezep is zaterdag-avond op het Koopmansplein winnaar geworden van de dertiende Open Dutch Show-corps Championships  2011. 

In de finale moest  het worden opgenomen tegen zes andere corpsen, die overdag in het  Achilles 1894 stadion een fina-le optreden hadden verdiend.  Winnaar in de Jeugdklasse werd het SWJK uit Marum-Op-ende met 81.55 punten. In de basisklasse zegevierde Laurentinus uit Voorschoten met 88 puntenIn de  midden-klasse werd Dos uit Ulrum winnaar  met 83,90 punten.

In de Corpsstyle  Percussion Class werd het North Frisian Per-cussion Corps  uit  Dokkum eerste met een score van 66,9 pt.
De weersomstandigheden waren goed, alleen bij de prijsuitreiking op het Achillesveld liet het weer het even afweten, maar na een niet te lange onderbreking kon de prijsuitreiking toch in het droge plaatsvinden. Nadat op het Koop-mansplein de laatste noten had-den geklonken en de jury zich had beraden over de punten, sprak de heer Wietse Praamstra, voorzitter van de Chr. Bond van Show- enDrumbands,onder wiens  auspiciën de ODCS  werden gehouden.

Hij richtte waarderende woorden tot de organisatie over en  roemde het voortreffelijk verlopen evenement  maar ook stond hij  stil bij dat er dit keer maar 11 bands zich opgaven.
Lag dat aan  de datum (altijd de tweede zaterdag in juni) net voor  Pinksteren of heeft  de crisis  hier ook toegeslagen?

Samen met presentatrice Grietiena Nowee ging hij over tot de bekendmaking van de prijzen. Raadslid Bert Wienen reikte de bekers uit, ’s middags op het Achilles-veld en later op het Koopmans-plein was dat de Kampioensbeker. Hij memoreerde in zijn toespraak dat hij jaren geleden zelf op dit Koopmansplein met de Asser Marchingband Udi had opgetreden en dat het hem verheugde op deze avond de beker te mogen overhandigen.

dat alles weer voortreffelijk is verlopen moet ook nu weer worden toegeschreven aan de Facilitaire Organisatie ODSC die met een groot aantal vrijwilligers de zaak perfect voor elkaar had, en aan de presentatrices Inge Gaasbeek en Grietiena Nowee.

De toegekende punten:

Van Limburg Stirum Band uit Wezep 873;
Con Spitito uit Joure 780;
Showband Marum uit Marum 756, hezelfde  puntental als  North Frisian Percusssion Corp uit Dokkum;
Showband Dos uit Ulrum 712; ShowBand O&V uit Nuenen  688 en Marchingband Udi uit Assen 571.