2010

Spelweek kinderen gingen op natuurtocht naar het Ballooerveld

ASSEN – Het was woensdag in de Spelweek de dag van het uitstapje met de bus naar het Ballooerveld zou worden ge-maakt.  De belangstelling was daarvoor zo groot, dat de bus twee keer moest rijden om alle kinderen op de plaats van bestemming te krijgen.
De kinderen werden in groepen verdeeld om ze aan de verschillende activiteiten in dezelfde tijd maar apart te laten deelnemen.
Een groep ging mee op de zandpaden om naar vuursteentjes te zoeken, een andere  naar de schapen, waar de schaapherder hen een heel kleurig  verhaal vertelde.
Daarna mochten ze samen met de ho nd de schapen naar de schaapskooi drijven.
Daar liepen ook verschillende kippen met kuikens die de aan-dacht van de kinderen trokken.
Ook was er nog een workshop ‘vilt maken’, maar dat kwam niet helemaal  tot zijn recht omdat er te weinig tijd was overgebleven. De middag was voorbij gevlogen. Terug bij De Kroezehof werden de kinderen nog op fruit getrakteerd en met een vrolijk ‘tot morgen’ gingen ze tevreden huiswaarts.

Bijdrage Ineke Heijting