2008 kroezehof

Zilveren jubileum Natuur-Educatieve Spelweek van De Kroezehof wordt extra feestelijk gevierd

ASSEN – Het is alweer 25 jaar ge-leden dat door het Natuur-Edu-catief Centrum De Kroezehof het initiatief werd genomen kinderen uit de omgeving een vakantie spel-week te bieden. Daarin werd een week lang een programma met een juiste mix van ontspan-ning en gedoseerde educatie aangeboden, dat altijd goed in de smaak viel. Dat blijkt uit het feit dat nu het zilveren jubileum kan worden gevierd.
Dat gebeurt met een extra feestelijk programma, dat de kinderen tot ver over de stadsgrenzen brengt.
Traditioneel is daar de laatste week van de schoolvakanties ( 4 tot en met 8 augustus ) voor ingeruimd en zo zal maandagmiddag om twee uur het startscho t worden gegeven voor een scala aan inte-ressante activiteiten in ‘De Kroezehof, de boerderij aan de wethouder Bergerweg (tegenover de berg van Pittelo).


De rode draad van de jubileum Spelweek is dit jaar ‘Natuurlijk  25 Jaar Kroezehof’. Er is voor geko-zen om de leukste onderdelen van voorgaande jaren te herhalen.
Dat houdt in dat er een reis met de bus naar de omgeving van Annen wordt gemaakt, waar ondermeer kanovaren in de Hunze en een Indianen speurtocht op het programma staan.
De alom bekende vogelkenner Arie Koopman is weer van de partij om de jeugd alles over roofvogels te vertellen e n ook de Natuuropdrachten door park Pittelo staan op de lijst.

In De Kroezehof zelf zijn er  elke middag veel leuke dingen te doen en te beleven, zoals keien schilderen en het maken van een muziekinstrument. De 25e Educatieve Spelweek wordt volgens traditie afgesloten met het zelf bakken van brood op een groot kampvuur
Er zijn aan de organisatie van de Spelweek nogal wat kosten verbonden, die bij lange na niet kunnen worden gedekt uit het kleine bedrag dat de kinderen moeten betalen. Het is financieel mogelijk gemaakt omdat er naast de jaarlijkse bijdrage van de gemeente ook een grote bijdrage is ontvangen uit een special fonds van de Provincie.