2007

Vakantie-initiatief op drempel  van het zilveren jubileum   Kinderen hele week zoet in    Natuurcentrum Kroezehof

ASSEN – Bij De Kroezehof  in Pittelo krioelde het maandag van de kinderen.  Speciaal voor de vijf- tot en met twaalfjarigen wordt een Natuur Speelweek georganiseerd die traditiegetrouw in  de laatste week van de zomervakantie plaatsvindt.  De jeugd wordt op deze dagen niet alleen aangenaam bezig gehouden met allerlei speelse activiteiten,  er wordt ook in spelvorm veel aandacht aan natuur en mili eu besteed.
De organisatie is in handen van een projectgroep, waarin naast de ge-meente ook de ‘groene’ verenigin-gen die De Kroezehof als thuisbasis hebben.
De heer Jan Ebbinge sprak een welkomstwoord  en hij memoreerde dat de vakantieweek  voor de 24ste keer werd geor ganiseerd en dat het zilveren jubileum dus aanstaande is.
Hij roemde de vele vrijwilligers, zonder wier inzet het nooit zo ver was gekomen en wenste de groep van bijna honderd kinderen en het grote aantal vrijwilligers dat de zaken in goede banen moet leiden, een goede week toe.
Maandag stond mede het maken van een bloemenplateau onder leiding van mevrouw  Rita Donk op het programma.  Een groep  keek naar de video over de berm en het braakland, een tweede groep was met een planten-zoekkaart op pad  en ande re kinderen waren bezig met het spel ‘op het pad blijven anders zak je in het veen’.
Tot ieders genoegen kwam de ijscoboer op bezoek en ook kon er genoten worden van een glas koel drinken, zeer passend bij het mooie weer van de dag.

Bijdrage Ineke Heijting

Het programma voor  de komende dagen.

Vandaag (dinsdag): Buspendeltocht naar het museum,  Workshops en Geo explorer
Woensdag: Buspendeltocht naar Kampsheide,  Excursie o.l.v. gidsen. Zoeken van stenen
Donderdag:  Pallets trekken,  Hunebedje bouwen,  DVD over hunebed. ,Ren-je-rot’- spel met hunebedden en wilde dieren
Vrijdag : Spelletjes via de sportbus. Daarna stokbroodbakken op het kampvuur.