2005 natuurspelweek

Wethouder Ruud Wiersema opende de  22ste Natuur Speelweek in De Kroezehof

“Jammer dat er hier niet als op de Veluwe  een poema rondloopt. Die was door jullie  zo opgespoord!”

ASSEN – Bij De Kroezehof  in Pittelo krioelde het maandagmiddag
van de kinderen want speciaal voor 5 tot en met 12 jarigen wordt een Natuur Speelweek georganiseerd en wethouder Ruud Wiersema was daar om de officiële opening te verrichten. Traditiegetrouw vindt het jeugd-gebeuren plaats  in de laatste week van de zomervakantie omdat dit een week is waarin vandalisme het meest voorkomt.
De jeugd wordt op deze dagen  niet alleen aangenaam bezig gehouden met allerlei speelse activiteiten er wordt ook in spelvorm veel aa ndacht aan natuur en milieu besteed ditmaal met als thema Vervoer en Natuur. De organisatie is in handen van een projectgroep, waarin naast de gemeente ook de ‘groene’ ver-enigingen die De Kroezehof als thuis-basis hebben, zitten  De gemeente ondersteunt deze week in de vorm van het leveren van mankracht en subsidie.
Ingeleid door de heer Jan Ebbinge van de projectgroep heette  wethouder Wiersema de kinderen, ouders en vrijwilligers welkom en zei verheugd te zijn deze Natuur Speelweek te mogen openen. Deze is nu voor de 22-ste keer georga-niseerd en dat kon alleen maar omdat er door velen wordt samengewerkt .
Zonder de inzet van de vrijwilligers waren het vast niet zoveel jaren geworden.
De wethouder had vernomen dat er ook aan spoorzoeken wordt gedaan.
“Het is jammer dat er hier niet net als op de Veluwe een poema rondloopt, want die zou door jullie vast zijn opgespoord!’’ zei hij tot grote hilariteit van de toehoorders.
Het was hem duidelijk dat de kinderen mooie dagen tegemoet gaan, want ze zullen zelf brood m ogen bakken, gaan het water op en maken een mooi kampvuur mee. Op een tafel op het grasveld  ston-den twee manden met duiven die deel uitmaakten van de openingsceremonie. De wethouder moest de manden openen opdat de gevleugelde vrienden het luchtruim zouden kunnen kiezen, maar toen hij dat deed kwam er geen enkele duif te voorschijn. Eerst toen hun baas, de heer R.Hake, eens goed aan de manden rammelde kwamen ze te voorschijn en wiekten na enige rondjes boven het terrein te hebben gevlogen opgewekt naar het hok van hun baas.
Op één na, een doffer die eerst nog even in de buurt bleef, maar daarna aangemoedigd door het publiek, toch ook op de vleugels ging, Toen pas kon wethouder Wiersema de ruim honderdkoppige kinderschaar een heel fijne week toewensen. want de volgende week maandag wacht de school weer.

Bericht en foto’s:  Ineke Heijting