ODCS 2010

Open Dutch Showcorps  Championship


Achttien corpsen uit heel het land voortreffelijke gasten op perfect georganiseerd muziekfeest

ASSEN –
Het Beatrix Drum & Bugle Corps uit Hilversum is zaterdagavond op het Koopmansplein winnaar geworden van de twaalfde Open Dutch Showcorps Championships  2010. De Hilversummers moesten het in de finale opnemen tegen zes andere corpsen, die op basis van de resultaten voor het avondprogramma waren uitgenodigd.
Naast de winnaar en de nummers twee en drie  van de mid-denklasse, waren dat de winnaar en de nummers twee en drie van de Corpsstyle Class A en de win-naar van de Corpsstyle Percussi-on Class. Op plaats twee eindig-de de winnaar van 2009, het North Frysian Percussion Corps.


Aan deze avondfinale gingen overdag op het hoofdterrein van Achilles 1894 aan in Marsdijk de showpresentaties vooraf, die door veel belangstellenden werden bijgewoond.
Er waren achttien showbands die hieraan deelnamen.
Winnaar in de Jeugdklasse werd het SWJK uit Marum/Opende. In de basisklasse zegevierde Victory Den Haag met 87,35 punten en kreeg een eerste prijs met promotie. Met slechts een tiende punt ach-terstand behaalde Showband DOS Ulrum een verdienstelijke tweede plaats.
In de middenklasse deden zeven bands mee. Winnaar werd Jong Pasveer uit Leeuwarden met 86,90 punten. De band werd op de voet gevolgd door een geheel vernieuwde Damiate Band uit Haarlem met 86,75 punten. Op de derde plaats eindigde Jong Advendo met 85 punten.
In de Corpsstyle Percussion Class werd het North Frysian Percussion Corps eerste met een score van 66,1 pt. In de Corpsstyle Class A werd Beatrix Hilversum eerste, gevolgd door Con Spirito Joure als tweede.

De organisatie werd tijdens het hele evenement geruggensteund door weersomstandigheden, die voor een openluchtevenement zeer acceptabel waren. Een enkele keer dreigden wat te nadrukkelijke windvlagen de dames die met vlaggen moesten manipuleren dwars te zitten, maar dat deed niet veel afbreuk aan hun prestaties.

Nadat boven het Koopmansplein  de laatste noten waren verklonken en de jury zich had beraden over de punten, sprak de heer Wietse Praamstra, voorzitter van de Chr. Bond van Show- en Drumbands, onder welker auspiciën de ODCS worden georganiseerd

.
Hij roemde het voortreffelijk verlopen evenement en ging daarna over tot de bekendmaking van de prijzen. Het eigenlijke slotwoord was voor wethouder Albert Smit die de kampioensprijs uitreikte. Dat deed hij als vervanger van cultuurwethouder Maurice Hoogeveen, die wegens persoonlijke omstandigheden verstek moest laten gaan, zeker niet tot zijn verdriet, liet hij weten. Hij had zowel overdag op het Achillesterrein als tijdens de finales bijzonder genoten van het muziekfeest. “Ik zeg zeker geen nee als ik volgend jaar weer gevraagd word!”

Dat alles weer voortreffelijk is verlopen moet ook nu weer worden toegeschreven aan de Facilitaire Organisatie ODSC die met een groot aantal vrijwilligers  de zaak perfect voor elkaar had, en aan de presentatrices Inge Gaasbeek en Grietiena Nowee,die op uitstekende wijze respectievelijk  het ochtend- en het avondprogramma voor hun rekening namen.

                                  Bijdrage Ineke Heijting   AsserJournaal