Mantelzorgdag2008

Voor iedereen een enveloppe en een bloemetje op Dag van de Mantelzorg Mantelzorgers in het zon-netje en de bloemen gezet en openlijk door burgemees-ter Heldoorn gewaardeerd

123
ASSEN – De Dag van de Mantelzorg stond ook in Assen in het teken van de algemene waardering die de mensen toekomt voor de wijze waarop zij hulp en steun verlenen aan verwanten en anderen die deze dringend nodig hebben. Het kerkgebouw Rehoboth aan de Tumulusstraat was maandag het episch centrum van de aandacht die aan het werk van de mantelzorgers  werd besteed.
Daar was alles ingericht om het hen zo goed mogelijk naar de zin te maken. Dat gebeurde met het aanbieden van een oosterse maaltijd, die door dames uit de Molukse bevolkingsgroep op voortreffelijke wijze was bereid en gepresenteerd. Ook werd de gasten in niet materiële zin wat bijzonders aangeboden. Dat was de cabaretgroep ‘Jong Belegen’ die in twee termijnen een passend, met veel humor doorspekt programma bood. Burgemeester Sicko Heldoorn,voegde aan de op deze wijze getoonde waardering nog de zijne toe met een korte toespraak. Daarin wees hij op de niet weg te denken plaats van de mantelzorgers in deze maatschappij. Zonder hen zou de druk op de gezondheidszorg nog groter worden en veel mensen –  vooral ouderen maar ook gehandicapten – zouden daar het slachtoffer van worden. Bij mantelzorg gaat het om  de vrijwillige zorg voor familie of andere naasten. Daarbij kan gedacht worden aan de verzorging van een chronisch zieke partner, een gehandicapte oudere, een kind met een gedragsstoornis of andere familieleden, vrienden of kennissen die hun hulp nodig hebben. Op deze Dag van de Mantelzorg waren rond 75 betrokkenen aanwezig. Zij ontvingen naast de uitstekende verzorging  ook nog an-dere blijken van waardering: een enveloppe met info en een bloemetje.12
Voor degenen die niet aanwezig konden zijn was er dezelfde hulde die thuis wordt bezorgd. De organisatie van de zeer geslaagde middag berustte

Steunpunt Mantelzorg, Contact-punt Mantelzorg Assen, Mari Bersama, Welzo én   de Gemeente Assen
Bijdrage Ineke Heijting