Mantelzorgdag 2013

Door veler medewerking honderden zorgvolle Assenaren in  watten gelegd
Wethouder Alex Langius getuigt van diep respect voor Mantelzorgers op op Dag van de Mantelzorg
ASSEN – De grote zaal van het wijkcentrum De Componist was zaterdag  op de Dag van de Mantelzorg flink gevuld met mantelzorgers en aanhang toen wethouder Langius zijn openings-woord uitsprak. Daarin ging hij bewust niet in op de vele veranderingen die iedereen te wachten staan. Hij wilde in de eerste plaats zijn diep respect uitspreken voor de mantelzorgers die zich vaak onder moeilijke omstandigheden belang-eloos inzetten voor een ander.
De wethouder zei dat deze inzet voor elkaar niet meer weg te denken is in onze maatschappij. Mensen voelen zich verant-woordelijk voor elkaar en ze vinden het vaak vanzelfsprekend om voor de ander te zorgen die hulp nodig heeft.
Het thema van deze Dag van de Mantelzorg was  ‘Yes we care’ een afgeleide van de  bekende slogan van Obama.
“Onze belangrijkste taak is te zorgen voor elkaar. Dat geldt niet alleen voor mantelzorgers maar het geldt voor ons allemaal”, aldus de wethouder.
Hij  voegde  eraan toe dat de steeds intensiever wordende zorg veel vraagt van de mantelzorger. Hij wees ook op het belang van respijtzorg,  waarbij hij memoreerde dat er pro-vinciaal een project wordt ontwikkeld waarvan in Assen ook gebruik kan worden gemaakt.
Hij doelde daarbij op het project van het Drents Platform Mantel-zorg waarbij onder supervisie van de organisatie ‘Op Kracht’ res-pijtarrangementen voor man-telzorgers worden aangeboden.
De gemeente heeft daarin ook een taak. ‘Mantelzorgers hebben er soms behoefte aan om er even tussenuit te gaan, even de zorg aan anderen over te laten om weer op verhaal te komen’.
Na de officiële opening verspreidden de bezoekers zich door het gebouw om deel te nemen aan allerlei verwenmogelijkheden:  massages, bloemschikken, nagelbehandeling enz. en dat gebeurde in de beste stemmiing.
Ook dit jaar deden leerlingen van de locatie Penta van het Nassaucollege weer mee bij de verwenmarkt en de catering. Er was een informatiemarkt en ook nu verzorgde de Molukse kookgroep van Mari Bersama weer de lunch.
De middag werd gevuld met een levendig optreden van het folk- en shantykoor ‘Westerstörm’ uit Westerbroek onder leiding van Willem Hoiting.
De aanwezige mantelzorgers kregen een mooi boeket mee naar huis, samengesteld door Ridderspoor van Alescon. Bij de mantel-zorgers die niet in de gelegenheid waren om te komen werd het bloemetje thuis bez orgd door vrijwilligers van WelzO. In totaal wer-den 540 boeketten uitgereikt!
De aanwezige mantelzor-gers kregen ook een man-telzorgpas uitgereikt die gebruikt kan worden bij onverhoopte calamiteiten. Op die mantelzorgpas kan de naam van de mantelzorger worden vermeld en het telefoonnummer dat gebeld moet worden als de mantelzorger uitvalt. Deze pas is gesponsord door Unive, VGZ en het Zorgkantoor.
Niet onvermeld mag blijven dat oud-wethouder Gerrit Eerland de dag als spreekstalmeester weer vakkundig aan elkaar praatte.

Bijdrage: Tieme Meints

Foto’s Ineke Heijting