Mantelzorgdag 2012

Dag van de Mantelzorg groot succes Wethouder Kuin tegen Mantelzorgers: “U bent voor-beeld Assenaren!”

 

ASSEN – De jaarlijkse ‘Dag van de Mantelzorg’ was ook dit jaar weer een groot suc-ces. Werd vorig jaar geko-zen voor het Zorgcentrum De Slingeborgh als locatie, nu vonden de activiteiten plaats in het verpleeghuis Anholt.  Alle zitplaatsen in de plaza van het tehuis waren vrij-dag bezet toen dagvoorzitter Gerrit Eerland om even over tien de aanwezigen welkom heette.
Tijdens de ochtend konden de mantelzorgers zich door leerlingen van de Vincent van Gogh (afdeling Salland) en het Nassaucollege (afdeling Penta) laten verwennen met een gezichtsbehandeling, een handmassage of een nagelverzorging. Hiervoor bestond grote belangstelling, waardoor er zelfs wachtrijen ontstonden. Verder leerden mantelzorgers corsages maken, kralen rijgen en kregen ze informatie over natuurstenen. Degenen die wilden leren werken met ‘universele levenskracht’ kon terecht bij Reiki.
Voor mensen die even uit hun dak wilden ga an was er gelegenheid om te dansen.
Het Contactpunt Mantelzorg, het WMO-loket, WELZO, het Centrum Mantelzorg en de Asser Historische Vereniging hielden een infomarkt. Stu-denten van de Minor Healthy Ageling van de Hanze Hoge-school interviewden in het kader van het project ‘Age’  mantelzorgers op het gebied van mantelzorg en werk.
Wethouder Jaap Kuin opende om half een de Dag van de Mantelzorg officieel. Hij prees de mantelzorgers en zei dat zonder hun zorg ons land er veel minder sociaal zou uitzien.
“Wij kunnen wel veel willen als overheid, maar u moet het werk en de zorg uitvoeren, vaak onder moeilijke omstan-digheden”.
Wethouder Kuin noemde de mantelzorgers “Voorbeeld-Assenaren”. Hij kreeg van docent Shanella Heyer van de Scholengemeenschap Vincent van Gogh een fotoboek aangeboden met foto’s van de Dag van de Mantelzorg van vorig jaar en interviews met jonge mantelzorgers.
Traditioneel is de door de Molukse Kookgroep verzorgde lunch. Traditioneel is ook dat die lunch altijd voortreffelijk is.
Vermeld dient ook te worden dat leerlingen van het  Nassau College  Penta en vrijwilligers van WELZO de bediening voor hun rekening namen.
Het cabaretgezelschap Twee Recht Twee Averecht uit Steen-wijk zorgde voor het masseren van de lachspieren. Bij 260 ad-ressen van mantelzorgers in Assen werd door chauffeurs van Tafeltje-Dekje van WELZO een bloemetje bezorgd en de bezoekers van deze dag in Anholt kregen ook allemaal een bloemetje mee.
Vandaag (zaterdag) gaan 50 jonge mantelzorgers per bus naar het museum Beeld en Geluid in Hilversum.
De Dag van de Mantelzorg wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Assen, het Contactpunt Mantelzorg, WELZO, het Centrum Mantelzorg en Mari Bersame (Molukse mantelzorgorganisatie).

Bijdrage  Tieme Meints