Mantelzorgdag 2011

aaDag van de Mantelzorg druk bezocht. 585 mantelzorgers kregen bloemetje  Wethouder Jaap Kuin: “De samenleving zou zonder mantelzorgers minder sociaal zijn
ASSEN – Het was een druk-te van belang op de jaarlijkse ‘Dag van de Mantelzorg’ die elk jaar op 10 november wordt gehouden. Dit jaar had de organiserende com-missie gekozen voor een zorgcentrum – in dit geval De Slingeborgh – als locatie voor deze dag. Voorgaande jaren werd de Dag van de Mantelzorg  gehouden in een wijkcentrum of in een kerk.
Dit jaar werd – mede op advies van de gemeente –  de nadruk gelegd op mantelzorgers die zorg verlenen aan hun in zorg- en verpleegcentra verblijvende ouders of andere  familieleden. En met succes! Maar liefst 185 mantelzorgers hadden zich opgegeven om de dag te bezoeken en zo’n 400 mensen hadden zichzelf opgegeven of waren door anderen opgegeven.  Bij wie niet op de feestelijke dag aanwezig waren werd een bloe-metje thuis bezorgd. Totaal werd aan 585 mantelzorgers een bloemetje overhandigd of bezorgd. Het aa ntal bezoekers en het aantal bloemetjes is nog niet eerder zo hoog geweest!
Door de grote toeloop moest af en toe worden geïmproviseerd  bijvoorbeeld bij de inschrijving bij binnenkomst en de lunch. De voortreffelijke lunch werd,  zoals traditie is geworden, ver-zorgd door de Molukse kook-groep Mari Bersama!  Wethouder Jaap Kuin ver-richtte de officiële opening. Hij zei dat we leven in een kwetsbare samenleving. Er komt veel op de gemeenten af.
“We leven in een financieel moeilijke tijd waarbij allerlei maatregelen van de landelijke overheid het moeilijk maken om op een goede manier optimale zorg te garanderen”, zei hij. De wethouder (Sociale Zaken) verzekerde de mantelzorgers dat de samenleving niet meer zonder hen kan. “We moeten zorgen dat mantelzorgers en professionals niet overbelast raken’. De gemeente denkt diep na welke voorzieningen overeind moeten blijven. “Het is moeilijk om keuzes te maken”. De wethouder ziet de ondersteuning van mantelzorgers als een rode draad door het gemeentelijk zorgbe-leid lopen.  De samenwerking tussen organisaties van mantelzorgers en vrijwilligers zou verder verbreed moeten worden volgens wethouder Jaap Kuin, die tenslotte aanvoerde dat de samen-leving zonder mantelzorgers minder sociaal zou zijn.  De grote interesse voor de dag werd gestimuleerd doordat er ook een verwenmarkt en een informatiemarkt waren georganiseerd.
23 leerlingen van het Vincent van Gogh College en het dr. Nassaucollege deden bij de bezoekers met veel succres gezicht- en handmassages en nagelbehandelingen. Verder was er Thaise massage, voetreflexologie en gaf Lilian Hoekstra inzicht in de spirituele mogelijkheden van kristallen en edelstenen.  Bij de informatiemarkt was het dringen bij de kramen van het WMO-loket, de WMO-raad, het Alzheimercafé, het Hospice, het Contactpunt  Mantelzorg, de Interzorg Wijkzorg en Marie Bersama, de Moluse mantelzorggroep.
Een van de hoogtepunten van de dag was het optreden van het Duo Ondersteboven uit Amersfoort dat op een humoristische manier inging op het thema mantelzorg.
De organiserende instellingen (gemeente Assen, Welzo, Mari Bersama, het Centrum en het Contactpunt Mantelzorg) kun-nen terugzien op een geslaagde Dag van de Mantelzorg 2011.

Bijdrage: Tieme Meints