Mantelzorgdag 2010

“Ik kan er weer een hele poos tegen“ Dag van de Mantelzorg in Markehuus Wethouder J. Kuin: “Zonder mantelzorg vallen velen in  diep gat. Met meer samen- werking efficiënter werken

ASSEN – De grote zaal van het Markehuus in Peelo zat woensdagmiddag vol met mantelzorgers die hun jaar-lijkse Dag van de Mantel-zorg vierden. Ontmoeting, een toespraak van wethou-der Jaap Kuin, een heerlijk oosters buffet met zorg en bereid door de dames van de Molukse kookgroep en als dessert een theateroptreden en een kennismaking met Drentse Jazz.
Daartussendoor: koffie, drankjes, Molukse lekkernijen (hapjes) en natuurlijk de langzamerhand traditionele bos bloemen voor de mantelzorgers. “Ik kan er weer een hele poos tegen“, zei een oudere mantelzorg(st)er na afloop van de bijeenkomst.
En dat is ook de bedoeling: mantelzorgers een middagje ontspanning bieden zodat ze hun zinnen even kunnen verzetten en hun zorgen op een laag pitje kunnen zette n.
Eigenlijk is de ontmoeting met elkaar een van de belangrijk-ste ingrediënten van de Dag van de Mantelzorg. Daar wordt ook ruim de gelegenheid voor gegeven.
Wethouder Jaap Kuin erken-de dat hij (nog) niet zoveel af-weet van wat mantelzorg pre-cies inhoudt.
Hij zei te willen luisteren naar de geluiden uit de samen-leving. Die laten horen dat veel mantelzorgers het zwaar hebben.
De gemeente wil proberen om voor die mantelzorgers iets te betekenen zodat ze af en toe achter de geraniums weg kunnen en gebruik kunnen maken van ondersteuning en begeleiding. Zonder mantelzorgers zouden veel hulpbehoevenden in een diep gat vallen. De wethouder pleitte voor meer samenwerking tussen de verschillende organisaties die zich met mantelzorg bezig houden. Die samenwerking gaat met kleine stapjes maar uiteindelijk zal daardoor het werk dat voor mantelzorgers gebeurt gemakkelijker en efficiënter kunnen worden gemaakt.  “Mantelzorg komt steeds dichterbij”, aldus de wethouder. “Naar-mate we ouder worden is de kans ook groter dat we zelf zorg nodig hebben of zorg moeten verlenen, bijvoorbeeld aan onze ouders. Het thema van deze dag van de Mantelzorg is ‘Op eigen wijze zorgen’.”
Wethouder Kuin wil er graag aan meewerken dat mantelzorgers in het zonnetje gezet worden.
Hij attendeerde de aanwezigen op de mantelzorglezing op 15 november (12.30 uur) tijens de Informatiemarkt in de expositieruimte van het stadhuis.
Na het heerlijke Moluks buffet kregen de aanwezigen een basiscursus ‘knuffelen’, wat leidde tot veel hilariteit en w aarbij iedereen werd ingeschakeld.
Na de pauze werd kennisgemaakt met ‘Drezz’: Drentse Jazz. Een aantal prachtige (meestal liefdes)liedjes werd op een jazzy manier vertolkt door de zangeres Martijje Lubbers (links) en gitarist Allard Goossens.
Na nog een drankje en smakelijke hap=jes, die met Molukse liefde en zorg waren bereid, kreeg iedereen een prachtige bos bloemen.  Dit jaar had Alescon (Ridderspoor) ruim 180 bossen gemaakt. De niet-aanwezige mantelzorgers kregen hun boeket thuisbezorgd. Za-
terdagavond gaan ruim 20 jonge mantelzorgers een avondje bowlen.
Kortom: de organisaties die jaarlijks deze Dag van de Mantelzorg tot een feest maken (WELZO, Centrum Mantelzorg, Contactpunt Mantelzorg, Mari Bersama, STAMM CMO en de gemeente Assen) kunnen ook dit jaar terugzien op een geslaagde middag.

Bijdrage: Tieme Meints


Wethouder Alex Langius onthult mantelzorggedicht bij Vrouwenhuis op Dag van de Mantelzorg

ASSEN – “Het gedicht mocht maar 25 woorden tellen”, zei stadsdichter Mischa van Huijstee dinsdagmiddag bij de opening van de Week van de Mantelzorg 2010. Samen met wethouder Alex Langius onthulde de stadsdichter het speciaal voor deze gelegenheid gemaakte mantelzorggedicht aan de muur van het vroegere vrouwenhuis, naast het stadhuis. De expositie was daarmee geopend en tegelijk ‘de week van de mantelzorg’  met de komende dagen nog een aantal andere activiteiten. Zo zal maandagmiddag Tweede Kamerlid Agnes Wolbert de mantelzorglezing houden en is er een informatiemarkt. Wethouder Langius onderstreepte het grote belang van mantelzorgers, die door de bezuinigingen op allerlei voorzieningen steeds meer onder druk komen te staan. Er zijn door mantelzorgers voor deze expositie gedichten, verhalen en schilderijen ingeleverd, die soms schrijnend aangeven met welke problematiek mantelzor-gers te maken hebben.  De origineelste inzending werd bekroond met een persoonlijk gedicht van de stadsdichter. Mevrouw Pitie van de Meer was de gelukkige. Vandaag (woensdag) wordt in het Markehuus (Peelo) de Dag van de Mantelzorg gehouden.

Een activiteit die elk jaar wordt gehouden. Bijdrage: Tieme Meints

De expositie duurt tot en met 19 november en is tijdens de openingsuren van het Stahuis te bezichtigen

gedichtHet mantelzorggedicht van  Mischa van Huijstee

 

Waardering

Ik kan voor haar zorgen,

omdat ze iedere avond weer:

“Tot morgen”, zegt.

 

                                                  

 

 

 


meer foto van deze dag klik hier