Mantelzorgdag 2014

Veel vragen en discussies op De Dag van de Mantelzorg Wethouder Wiersema: Mantelzorg is de pijler van de zorg en de gemeente zal er zich voor blijven inzetten
ASSEN – “Mantelzorg houdt ook de politiek in haar greep”, zei wethouder Ruud Wiersema in zijn toespraak  waarmee hij ‘De Dag van de Mantelzorg’ opende. ‘Mantelzorg is de pijler van de zorg. Die zorg gaat vaak veel verder dan het verlenen van hand- en spandiensten. ” De wethouder beloofde dat de gemeente zich zal blijven inzetten voor mantelzorgers en hun organisaties.

Meer dan 150 mantelzorgers waren naar het Schakelveld (Baggelhuizen) gekomen.

De organisatie had er dit jaar voor gekozen om informatie en ontspanning samen te voegen tot een dag waarop voor elk wat wils te beleven was. Zo was er voor het eerst een notaris (de Jong Posthumus) waar bezoekers terecht konden met hun vragen over testamenten, vermogensoverdracht, curator enz.
Dat was een succes! Ook de ‘informatiecarrousel’ was een uitstekende greep. Mantelzorgers kregen de kans om vragen te stellen aan wethouder Ruud Wiersema en IJsbrand van der Krieke, regiofunctionaris van MEZZO, de landelijke organisatie voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Er waren vooraf al tientallen vragen schriftelijk ingeleverd maar de zaal roerde zich ook duchtig. Er is bij mantelzorgers veel onduidelijkheid en onzekerheid over tal van onderwerpen zoals dagopvang, het schrappen van huishoudelijke hulp, respijtzorg en de waardering van mantelzorgers.
Het ‘Mantelzorgcomplement’, vervalt per 1 januari a.s. De gemeenten krijgen daarvoor een bedrag van het rijk Voor Assen is dat drie  ton.
Wethouder Wiersema zei dat de gemeente dit bedrag vooral wil gebruiken voor ondersteuning, informatie en voorlichting voor mantelzorgers.
MEZZO daarentegen vindt dat mantelzorgers eerst zelf gevraagd moet worden hoe ze vinden dat het bedrag besteed moet worden. Bijvoorbeeld een bedrag voor de vergoeding van onkosten, een mantelzorgkaart met kortingen zoals in Groningen of op een andere manier.
Van der Krieke: ‘Mantelzorgers moeten het gevoel krijgen dat ze gewaardeerd worden.’
Met name wethouder Wiersema kreeg flink wat vragen uit de zaal over de manier waarop de gemeente omgaat met de wijzigingen in het (zorg)beleid. Veel mantelzorgers vinden dat de communicatie met de  burgers door de gemeente vaak onduidelijk en onvolledig is.
‘Spreekstalmeester’ Gerrit Eerland, die ook de discussie in goede banen probeerde te leiden, moest alle zeilen bijzetten om iedere vragensteller tot z’n recht te laten komen. Het bleek echter dat aan het einde van de discussie nog veel vragen onbeantwoord waren gebleven.
Aan ontspanning was natuurlijk ook gedacht.
Jans Polling vertelde in een drietal optredens humoristische verhalen. Verder waren er activiteiten waar de bezoekers aan mee konden doen of zich laten informeren over tal van zaken.
Coördinator van de Dag Lou Kuil sprak tot slot zijn waardering uit voor het werk dat de studenten deze dag hadden verricht. Dat werd uitgedrukt in het overhandi-gen van een certificaat. Het was een dag die door de organisatoren terecht met een tevreden gevoel kon worden afgesloten.
Een dag, die werd begonnen met een minuut stilte voor de slachtoffers van de MH 17.

Foto’s nov 2014 in het Schakelveld