2023 Kazerne Assen

Vandaag de 2 de zaterdag van sept  “Open monumentendag” op de kazerne

Majoor Marieke Ensing en burgemeester Marco Out openden om 11 uur de monumentendag .

Vanuit het centrum kom men met een mil bus naar de kazerne gaan maar ook vele fietsers  reden naar de kazerne.

De Asser Historische vereniging  en het Drens Archief zorgeden voor veel info over  het wel en wee van de kazerne gebouwen.

Het Stoottroepen museum   had ook de deuren geopend lange rijen stonden voor de ingang.

Het Koper kwintet van KMK JWF  speelde  tijdens de opening.