2012 Opvallend veel publiek bij overdracht Commando

naamloosASSEN – Luitenant-kolonel Ad Wagemakers heeft dinsdag op het Koopmansplein het commando over het 13e Infanteriebataljon overgedragen aan Luitenant-kolonel Jon van Dam.  Er was bijzonder veel publiek getuige van deze militaire operatie in het centrum, waar door de scheidende comman dant bewust voor was gekozen.2 Dit als een teken van waardering voor de steun die de rode baretten vanuit de Drentse bevolking  jaren hebben ontvangen. Die was vooral merk-baar ten tijde van de dreiging dat de kazerne door Defensie zou worden gesloten. Na afloop van de ceremonie volgde een defilé waarna  de terugtocht naar de Johan Willem Frisokazerne werd aanvaard.3

Het 13 Infanteriebataljon werd op 1 januari 1994 op-gericht onder de naam Regiment Johan  Willem

Friso. Sindsdien maakt het deel uit van de Luchtmobiele brigade.