Koopmansplein

Koopmansplein Assen

 

Het huidige Koopmansplein vind zijn oorsprong in de jaren 60 van de vorige eeuw. Tot 1972 waren er in het gebied kleinschalige winkeltjes.

In de beginperiode deed het plein dienst als parkeerplaats en marktterrein.

Eind jaren zeventig werden de fietsers en voetgangers belangrijker.

Dit betekende het einde van het doorgaande verkeer van de Gedempte Singel naar de nieuwe Europaweg en de A28.

In de nacht van 20 februari 1979 werd de brandweer gealarmeerd door een enorme brand in het Mercuriuswinkelcentrum. We zien hier het Mercuriuscentrum vanaf de zijde van het Koopmansplein met o.a. het pand van V&D. Het vuur was kort na middernacht door voorbijgangers ontdekt. Ondanks assistentie door de korpsen van Rolde, Vries, Beilen en Smilde (twaalf voertuigen, 25 stralen en 89 brandweerlieden) kon niet worden voorkomen dat het vuur zich verspreidde. In zeer korte tijd brandden zestien winkels geheel uit.

 

 

FONTEINEN Onder druk van de inwoners en middenstand – die het plein te leeg en groot vonden – werd het plein in de jaren tachtig voorzien van fonteinen, bomen en kiosken in een honingraatvorm.

Helaas had ook dit niet het gewenste effect; het plein was te groot ten opzichte van de omliggende bebouwing.

 

 

FORUM EN WEIERSPOORT

In de jaren negentig zijn daarom de winkelcentra Forum en Weierspoort gerealiseerd. Dit met als doel om de ‘grote’ doorgangen richting de Oudestraat en de Weiersstraat te versmallen en het plein te verkleinen.

Door de toevoeging van pleinwanden was het de bedoeling om het plein naast kleiner ook intiemer te laten lijken.

Een prettig plein heeft voldoende hoge pleinwanden ten opzichte van de maat van het plein.

Ook zorgde deze aanpassing voor meer winkels direct aan het Koopmansplein. Vanaf dat moment zag het plein eruit zoals nu.