De open gaten route in Assen

Kunstroute van vier kunstenaars  langs open gaten in de binnenstad

ASSEN – In de binnenstad van gaat een tijdelijke kunstroute van start.  Vier kunstenaars maken kunst voor verschillende braakliggende terreinen of leegstaande panden. Doel van de kunstroute is om deze locaties aantrekkelijk te houden en ze door kunst in een ander perspectief te plaatsen.

De kunstenaars zijn bijna klaar met hun kunstwerken.

 

Vandaag (donderdag) wordt het eerste kunstwerk geplaatst op de hoek Paul Krugerstraat en de Kloekhorststraat. Het werk van Gabriëlle Kroese is het eerste uit een reeks van vier.  Komende weken volgen de andere drie ‘open gatenkunstwerken’.

Liesbeth Takken werkt op dit moment aan een geometrische cirkel op de hoek Oude Molenstraat/Cerushof.

Bernard Mulder maakt fotomontages voor de Hommesetalages.

Gejan Stol creëert een opstelling met vlaggen op de hoek Oude Molenstraat/Kanaal.

De vier kunstenaars zijn door een onafhankelijke commissie geselecteerd na een oproep aan kunstenaars  om zich te verdiepen in de relatie tussen kunst, architectuur, de open-bare ruimte en de leegstaande plekken.  De kunstroute is een samenwerking tussen de gemeente Assen en DeFKa  (Departement voor Filo-sofie en Kunst in Assen).  De tijdelijke kunstwerken blijven ruim een half jaar staan.


Initiatief van DeFKA en gemeente

Route langs lelijke locaties om ze door kunst in ander perspectief te plaatsen
ASSEN – Het was iedereen – van bestuurders tot burgers – een doorn in het oog. Overal zijn in de stad plekken te vinden die het aanzien van de stad in ster-ke mate schaden. Daardoor ontstond er een plan daar met behulp van kunstenaars wat aan te doen. Van de nood werd een deugd gemaakt en het resultaat was een plan om de slechte gaten in de stad met kunst op te vullen.
Tot de plekken van aanstoot behoorde het grote pand van meubelbedrijf Hommes aan de Groningerstraat, dat er na de sluiting  steeds onaantrekkelijker begon uit te zien. Bij dat pand was een aantal officials, kunstenaars en meelevende  burgers bijeen om bekendheid te geven aan de wijze waarop van iets lelijks iets toonbaars werd gemaakt.

Gert Bijlage, voorzitter  van de stichting DeFKA (Departement voor Filosofie en Kunst) die samen met de gemeente het plan om een bijzondere kunstroute te lanceren had uitge-werkt, vertelde onder de luifel van het pand iets over het tot stand

komen daarvan.

 

Wethouder  Cultuur Maurice Hoogeveen sprak een kort woord ter opening van het project en vertel-de  het onder de luifel schuilende publiek het een en ander over het waarom en hoe  van het project. Hij kon daarbij wijzen op het werk van de  fotograaf Bernard Mulder, die op de met hout geblindeerde etalages van het meubelbedrijf  fotomontages had aangebracht.

Daarna werd van de Groningerstraat naar de Paul Krugerstraat gewandeld waar  kunstenares Gabrielle Kroese twee kunstzinnig bewerkte bouwborden plaatste en het gezelschap uitlegde wat daar achter stak. Vandaar ging het naar de hoek Oude Molenstraat /Cereshof.

Hier vertelde Liesbeth Takken iets over haar werk met de daar aangebrachte geometrische cirkel.

De laatste stop was bij de  brug op de hoek Oude Molenstraat / Kanaal waar Gejan Stol de betekenis van de vier daar geplaatste masten uiteenzette. Wethouder Hoogeveen dankte tot slot het publiek en de kunstenaars voor de  inzet en de getoonde belangstelling.

 

De vier kunstenaars werden door een onafhankelijke commissie geselecteerd na een oproep aan kun-stenaars om zich te verdiepen in de relatie tussen kunst, architectuur, de openbare ruimte en de leeg-staande plekken. De tijdelijke kunstwerken blijven ruim een half jaar staan.

Ineke Heijting

 Klik hier voor de foto’s die gemaakt zijn tijdens de wandeling

Gabriëlle Kroese

Gejan Stol

Bernard Mulder

Liesbeth Takken album 1  en album 2


Liesbeth Takken bezig voor kunstroute  ‘Open Gaten’ met Sociale Sculptuur bij

 Oude Molenstraat
ASSEN – Vrijdagmiddag was er op de hoek van de Oude Molenstraat en de Ceres-hof ondanks het slechte weer enige bijzondere acti-viteit te ontwaren. Daar was de kunstenares Liesbeth Takken het middelpunt van een klein gezelschap dat zou meewerken om haar kunstwerk ‘Sociale Sculptuur-Contemplatio’  verder te ontwikkelen.

De bedoeling was dat er veel meer mensen aanwezig zouden zijn, maar dat werd tegengegaan door het koude natte najaarsweer.
Het is één van de werken voor de tijdelijke kunstroute ‘Open Gaten’, die woensdag 12 oktober werd geopend.
Het kunstwerk bestaat uit een cirkel van aarde aangevuld met keien en stenen. Het werk is in ontwikkeling en toont verschillende gezichten, afhankelijk van de inwerking van de seizoenen. Doel van het project ‘Open Gaten’ is om de locaties aantrekkelijk te houden en ze door kunst in een ander perspectief te plaatsen.

In de eerste fase is het opkomende gras benadrukt, door een verhoogde cirkelvorm met meer cirkels ineen.  In de volgende fase wordt  er winter-graan (tarwe en rogge) om-heen gezaaid. Daarna wordt de cirkel met stenen gevuld en ziet er dan uit als een steenmozaiek.  De kunstenares had graag een groter gezelschap aanwezig gezien want het was de beoeling verschillende werkzaamheden te laten uitvoeren. Nu bleef de hulp beperkt tot een dozijn jonge luitjes en begeleiders van zorgboerderij KoBus  die nabij de Golfbaan in het Zeijerveld gevestigd is.

Weinig kwantiteit dus, maar dat werd vergoed door het enthousiasme van de KoBus groep, die druk aan het wieden en harken sloegen en hielpen met het aandragen van stenen voor het in ontwikkeling zijnde kunstwerk.
Liesbeth Takken  hoopt dat de komende tijd wijkbewoners en  men-sen van organisaties uit de wijk, scholen, kinderopvang en  zorginstellingen actief zullen meewerken om het project, dat zich over een lange tijd uitstrekt, tot een goed einde te brengen.  Vanaf het voorjaar zullen schoolkinderen letterlijk en figuurlijk hun steentje bijdragen aan het geheel.