2008 Kerstspel Asserbos

ASSEN  – Als er vorig jaar volgens de schatting zo’n drie duizend Assenaren – in alle maten en gewichten – naar het eerste Kerstfestijn waren gekomen, dan waren het er nu zeker duizend meer. Wat een drukte, nog beter: een gezellige drukte, zondag-middag in het Asserbos, waar de culturele commissie van de stichting De Hofstede voor een aantrekkelijk programma had gezorgd dat op een breedst denkbaar publiek was geënt.
Een vondst, aangebracht door Marja Mulder  van de stadscabaretgroep Déja Vu, was om een kerstspel te brengen waarin niet de  lokale amateurtoneel familie de rollen zouden spelen, maar leden van de gemeenteraad en van het college. Zij zou het spel zelf schijven en daarin zoveel rollen weven als er lokale politici bereid waren een rol op zich te nemen.
Het was geen enkel probleem een cast samen te stellen. Het voorstel bracht veel enthousiasme teweeg en dat heeft zich naar verluidt voortgezet tijdens de repetities

(We hebben veel plezier gehad , viel er te horen) en geopenbaard op de planken van Tivoli.
Het openluchttheater was twee keer bomvol en naar de reactie te oordelen had het kerstspel, waarin Lukas 2 en de verhoudingen in een gezin uit deze tijd vernuftig en zeker ook humoristisch waren geassimileerd, veel succes.
Als er al een oordeel moet worden geveld over de prestaties van de tonelisten, dan kan hier worden volstaan met het geven van een dikke voldoe aan allen.
Met dit kerstspel lijkt de basis te zijn gelegd voor een jaarlijkse traditie. Het was om meer redenen een gouden  greep. Het gaf stadsbestuurders de mogelijkheid om zich ook eens in een andere rol aan de bewoners te vertonen en het is een sympathieke en speelse manier om de afstand tussen de plaatselijke overheid en haar bevolking kleiner te maken.
Maar er stond meer dan een kerstspel op het programma van dit tweede Kerstfestijn. Er waren vele muzikaliteit. Daarvan werd een groot deel verzorgd door de onvermoeibare mensen van de Mercurius Marching/Showband. De historie werd tot leven geroepen door leden van het Asser straattheater, die zich in negentiende-eeuwse kledij tussen het talrijke publiek bewogen.
Orgelman (maar meer dan dat) Vegter van Slooten uit Ide liet vrolijke kerstklanken horen en enige tientallen ‘kraamhouders’ zorgden ervoor dat er een verscheidenheid aan spulletjes te koop was en uiteraard aan diverse eetwaren, die grif werden aangekocht.
Bij het scheiden van de markt viel overal te beluisteren dat men over de omzet zeer tevreden was.En dat waren dus ook de bezoekers, die in het openluchttheater  ter afsluiting het optreden van een groot kinderkoor van het ICO kon beluisteren dat voorafging aan de grote finale, waarin  de Mercuriusband onder leiding  van Bert Nowee het Trianthakoor en  het volop meezingende publiek begeleidde bij de traditionele kerstliederen.
Resumerend: het was een mooie middag voor de Assenaren die terecht werd begunstigd door voor de tijd van het jaar goed weer. Het bleef droog, er priemde op enige tijd ook nog een zonnestraaltje door en zelfs de wind kon in het gezellige bos geen vat op de mensen krijgen.

foto’s klik hier    nog meer foto’s klik hier