2014 Kerstfestijn

Regen zorgde voor blubberpaden die bezoekers deden mopperen Geen winterse sfeer maar zesde  vroege Kerstfestijn trok we l veel publiek

ASSEN – Het was dubbel jammer dat het zesde Kerstfestijn, georgani-seerd door de Culturele Commissie van De Hof-stede, niet begunstigd werd door sfeervol Kerstweer met een beetje vorst. Een beetje wit doet het altijd goed, maar als er ’s ochtends nog een dikke bui uit de bewolkte hemel valt, dan ontstaat er in het Asserbos al gauw een probleem.
Nog steeds zijn de belangrijkste toegangspaden naar de kinderboerderij niet verhard en zijn met wat regenval al gauw tot modderpaden verworden waarop het volk al glibberend vooruit moet komen. En dat doet natuurlijk afbreuk aan het plezier dat het Kerstfestijn geacht wordt het publiek te leveren.
Dat is jammer, want er wordt door de organisatie veel werk verzet om de Assenaren een plezie rige middag te bezorgen.
Met hier en daar wat rijplaten neergelegd werd getracht het blubberige ongemak wat te verminderen maar het waren feite-lijk pleisters op een niet te bedekken wond.
Gelukkig laten de bezoe-kers zich hierdoor – ook al wordt er wel gemopperd – niet uit het veld slaan en probeert men zoveel mogelijk mee te nemen van de attracties die er worden geboden. Er liepen winterfeeen rond die volwassenen en jeugd met toverkunsten deel lieten uiitmaken van het progrmma. Er was muzikaal veel te beleven, zowel vocaal als instru-mentaal, in Tivoli, de Theeschenkerij en langs de paden.
De stands met smakelijke dingen genoten veel belangsstelling en het was op momenten zelfs zo dat de knieperties-leveranciers niet tegen de vraag op konden bakken. Van erwtensoep, tot pannenkoeken, het viel daar allemaal best in.
Resumerend kan worden gezegd dat het Kerstfestijn zich prestatief een goede plek heefte verworven in het veelzijdige attractiepakket dat Assen te bieden heeft. Wat er nu (vergevens-waard) aan mankeerde was toch wel het vroege tijdstip waarop het gebeuren plaats vond. Negen dagen voor de Kerst.
Misschien is dat gevoelsmatig een wat te lange aanloop.  Iets, om een volgende keer daar toch eens over na te denken.